Osman Đikić 1900: Zdravo da si hrabri Crnogorče, štitioče srpskoga imena, sjajna zv’jezdo srpskoga plemena!

Osman Đikić 1900: Zdravo da si hrabri Crnogorče, štitioče srpskoga imena, sjajna zv’jezdo srpskoga plemena!

Na tvom kršu, što se k’ nebu vije, luč slobode uv’jek jasno sije, ljuta bura petstoljetnog mraka, ugasit joj ne bi kadra zraka. Na tvom kršu, krvlju poškropljenu, srpsko cv’jeće nigde ne uvenu, srpska slava na kamenu tvome vječno sjaše rodu srbinjskome

Na današnji dan, 30. marta 1912. godine umro je Osman Đikić, književnik i publicista. Osman Đikić bio je srpski pjesnik i nacionalni radnik, autor drama, publicista i političar iz Bosne i Hercegovine

Zdravo da si hrabri Crnogorče, srpska diko, nesavladivi borče, štitioče srpskoga imena, sjajna zv’jezdo srpskoga plemena! Zdravo roda uzdanico svoga, ljuti zmaju krila ognjenoga, div-junače, srpska slavo stara, hrabri sinče, hrabra Gospodara, stihovi su poznatog srpskog pjesnika muhamedanske vjere i velikog rodoljuba Osmana Đikića, koji su objavljeni 1900. u zbirci pjesama ,,Pobratimstvo“.

Istaknuti Srbin muslimanske vjere pomenutu zbirku, u kojoj se nalazi pjesma posvećena Crnoj Gori, objavio je zajedno sa još dva poznata srpska književnika, Avdom S. Karabegovićem i Omer-begom Sulejmanpašićem-Despotovićem.

Crnoj Gori

Crna Goro — krševito st’jenje,
Kršno st’jenje, vrletno kamenje,
Gn’jezdo slavno tića — sokolova,
Stanče ljutih lava i divova!

Na tvom kršu, što se k’ nebu vije,
Luč slobode uv’jek jasno sije,
LJuta bura petstoljetnog mraka,
Ugasit joj ne bi kadra zraka.

Na tvom kršu, krvlju poškropljenu,
Srpsko cv’jeće nigde ne uvenu,
Srpska slava na kamenu tvome
Vječno sjaše rodu srbinjskome.

Sa tvog krša, sa visokog kama,
Vječno bruje strune na guslama,
S’ tvojih hridi pjesma slobodarka
Veselo se diže put oblaka.

Zdravo da si gn’jezdo sokolovo,
Crna Goro, sunce Srbinovo,
Zdravo tvoji nepristupni klanci,
Što ih sivi skrivaju oblaci!

Zdravo da si hrabri Crnogorče,
Srpska diko, nesavladivi borče,
Štitioče srpskoga imena,
Sjajna zv’jezdo srpskoga plemena!

Zdravo roda uzdanico svoga,
LJuti zmaju krila ognjenoga,
Div-junače, srpska slavo stara,
Hrabri sinče, hrabra Gospodara!

IN4S

CATEGORIES
Share This