Krivokapić pisao patrijarhu Porfiriju – Ovo su detalji

Krivokapić pisao patrijarhu Porfiriju – Ovo su detalji

Premijer Zdravko Krivokapić uputio je pismo patrijarhu srpskom Porfiriju, u kojem je dao obrazloženje Vladinih predloga za izmjene prvobitnog Nacrta temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Iz Vlade je saopšteno da se izmjene odnose na potrebu usaglašavanja pojedinih odredbi ugovora sa pravnim sistemom Crne Gore, kao i na dodatna terminološka pojašnjenja određenih rješenja.

“U prvobitnoj verziji Nacrta ugovora koristi se pojam ‘sudska istraga’, pored činjenice da u Crnoj Gori već desetak godina istraga nije u nadležnosti sudova, već tužilaštva. Ukazano je da korišćenje termina ‘mjere bezbjednosti’ u prvobitnom Nacrtu ugovora nije kompatibilno sa određenjima iz Krivičnog zakonika Crne Gore, imajući u vidu način na koji je definisan taj institut”, saopšteno je iz kabineta premijera.

Pored toga, kada je u pitanju određivanje strana potpisnica ugovora i uslova za građenje objekata vjerskih zajednica u Crnoj Gori, ukazano je da u prvobitnom Nacrtu ugovora rješenja nisu u saglasnosti sa važećim članovima 10 i 42 stav 4 Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

U pismu se, kako dodaju, ukazuje i na potrebu dorade odredbe ugovora koja se tiče posebne zaštite imovine Crkve, a koja ujedno predstavlja i kulturnu baštinu države, te se upućuje na primjenu Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

U odnosu na pitanje restitucije crkvene imovine, u pismu se navodi da je predloženim izmjenama taj dio ugovora izjednačen sa rješenjima iz ugovora koji su potpisani sa drugim vjerskim zajednicama.

Na kraju se konstatuje da izmjene koje je predložila Vlada doprinose unaprjeđenju kvaliteta dokumenta, kako on kasnije ne bi mogao biti osporavan u cjelini, ili u pojedinim djelovima.

Premijer je u pismu izrazio spremnost da se proces usaglašavanja završi u najkraćem roku, kako bi Temeljni ugovor bio potpisan, ističu iz Vlade.

“Iz svega proizlazi da se više radi o tehničkim pitanjima i potpunom usaglašavnju sa pravnom tekovinom Crne Gore, nego o neki suštinskim pitanjima koja dovode u pitanje odnos između države Crne Gore i SPC”, saopšteno je iz kabineta premijera.

(Vijesti.me)

CATEGORIES
Share This