Krivokapić DPS-u: Jednom prevarant, uvijek prevarant – vi ste pokrali Narodnu slogu!

Krivokapić DPS-u: Jednom prevarant, uvijek prevarant – vi ste pokrali Narodnu slogu!

”1997. godine pojavila se svijetla tačka pomirenja Srba i Crnogoraca koja je pretočena u Narodnu slogu, to je bio najveći pokret u istoriji Crne Gore koji ste vi pokrali. Jednom kada postanete prevarant uvijek ostajete prevarant!”, rekao je premijer Krivokapić

Od IN4S – 25/11/2021 14:08 Posljednja izmjena: 25/11/2021 14:29 14
Podijelite Telegram Facebook Twitter

Krivokapić
Zdravko Krivokapić je danas na Premijerskom satu kazao da poslanik DPS-a Danijel Živković ima grešku koja je sistemska, te da ne vidi dalje od faraona koji svijetli iznad Crne Gore koji je uništio Crnu Goru.

”1997. godine pojavila se svijetla tačka pomirenja Srba i Crnogoraca koja je pretočena u Narodnu slogu, to je bio najveći pokret u istoriji Crne Gore koji ste vi pokrali. Jednom kada postanete prevarant uvijek ostajete prevarant!”, rekao je premijer Krivokapić u odgovoru šefu poslaničkog kluba DPS.

“Meni držite moralne pridike, a šta je sa Pandorinom kutijom i tom aferom u kojoj su učestvovali i ministri. Vi ste pokrali Narodnu slogu i znam kako je prevara nastala. Vi ste prepravljali cifre, deset hiljada dokaza je postojalo. To je bila najveća prevara. Sledeća je bila u Nikšiću gdje ste ostavili praznu kasu. Ovo Crna Gora ne zaboravlja. Ako se osvrnemo na predsjedničke izbore na kojim je kandidat bio Bojanić i tu je nastala prevara. Nastalo je prebrojavanje da ne biste izgubili izbore” naglasio je Krivopić.

Krivokapić je, odgovarajući na pitanje Živkovića, kazao je da se izborna prevara desila i tokom izbora u Nikšiću, te da su ostavili kasu u minusu dva miliona evra da bi buduću vlast prikazali nesposobnom.

„Mislite da je narod zaboravio na političku korpuciju koja je bila na svakom koraku, a završavala se sa nagradama umotvorcima tih korupcija… Napravljena je još jedna prevara na predsjedničkim izborima, na kojima je kandidat bio Mladen Bojanić, a u tome su učestvovali i Izborna komisja i Ustavni sud“, kazao je Krivokapić.

Dodao je i da je u Rožajama kada je izabran Filip Vujanović za predsjednika Crne Gore, za samo tri sata evidentiran enorman broj glasača, a u tom periodu su „dva džipa puna para otišla put Rožaja“.

„Mislite da se to ne zna. I onda ćušne sadašnji predsjednik tada novog da bi postao glavni. To su igre koje vi igrate čitavog života“, rekao je Krivokapić.

Upitao je i zašto nije otkriveno ko je ubio Duška Jovanovića, a kako je dodao, to je očekivao narod da otkriju.

„Nije bitno šta ko sanja, zašto ne kažete nešto protiv ovih programa, te zašto vi niste predložili nešto slično tokom vlasti. Ova vlada nije ušla u korupciju, možete da nas stavite na bilo koji skener – dodao je on.

Vlada podržava rješavanje pitanja naknada majkama, u skladu sa principom fiskalne neutralnosti
Krivokapić kazao je na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Bogdanovića iz poslaničkog kluba „Mir je naša nacija“, da je pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bilo propisano Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa početkom primjene od 1. januara 2016. godine.

„Ovim Zakonom pravo na naknadu je ostvarilo 22.051 žena. Pravo na naknadu za troje i više djece Odlukom Ustavnog suda Crne Gore U-I br.6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG“, broj 31/17) je proglašeno neustavnim, jer je Ustavni sud utvrdio da osporene odredbe Zakona, nijesu u saglasnosti s odredbama čl. 8. i 18., člana 72. st. 1. i 2., člana 73. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 12., uz Evropsku konvenciju kojima su utvrđeni principi o zabrani diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, zaštiti porodice i zaštiti majke i djeteta. Takođe, u skladu sa navedenom Odlukom Ustavnog suda donijet je Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG“,br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18) kojim je uređen pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kojim su pravo na naknadu sa pripadajućim doprinosima po navedenom zakonu ostvarile korisnice koje su prije korišćenja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bile u radnom odnosu“, kazao je premijer Krivokapić.

Premijer Krivokapić kazao je da Vlada podržava svaku dobru inicijativu koja je usmjerena ka socijalnoj pravdi.

“Međutim, treba ukazati da dostavljenim predlogom zakona nije urađena fiskalna procjena njegovog uticaja na budžet države, koja je neophodna kako bi se Vlada mogla izjasniti, imajući u vidu značaj ovog zakona na fiskalnu održivost sistema javnih finansija. Naime, samo rješenja koja su fiskalno održiva na dugi rok, mogu i smiju biti predmet razmatranja u ovom visokom Domu. Fiskalna neutralnost mjera je osnovni princip zdravih javnih finansija. Ukoliko ovaj princip ne bi bio ispoštovan, došli bismo u situaciju da danas majkama dajemo izvjesna novčana davanja koja bi za mjesec ili godinu morali da ukinemo, jer su fiskalno neodrživa“, kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Krivokapić je kazao da je, u tom smislu, važno istaći da je Zakonom o budžetu za 2021. godinu, u postupku razmatranja u skupštinskoj proceduri i izglasavanja na plenumu, usvojen amandman poslanika kojim su predviđena sredstva za predmetne namjene, u iznosu od 25 miliona eura.

 

“Međutim, ova sredstva nisu mogla biti korišćena u odsustvu zakonskog rješenja koji bi bio osnov za isplatu ovih naknada. S tim u vezi, Prijedlogom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđen je istovjetan iznos od 25 miliona eura za navedene namjene, i ja se nadam da će kroz jednu jasnu proceduralnu aktivnost i ukazivanje na ono što je moguće uraditi biti mjera našeg odgovora na ovaj veliki izazov. Dakle, da rezimiram – Vlada Crne Gore podržava rješavanje pitanja naknada majkama sa troje ili više djece, ali to mora biti učinjeno u skladu sa principom fiskalne neutralnosti, na zdrav način i bez bilo kakve diskriminacije”, poručio je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade govoreći o dijelu poslaničkog pitanja, kojim se traži odgovor da li će Vlada Crne Gore dati pozitivno ili negativno mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi dodatak za djecu do 18. godina života, kazao je da je Predlog zakona dostavljen bez procjene finansijskog uticaja na budžet Crne Gore.

„S tim u vezi, potrebno je napraviti procjenu koliko je potrebno sredstava obezbijediti za uvođenje navedenog prava u odnosu na pretpostavljeni broj korisnika i koje su implikacije na ″ Informacioni sistem socijalnog staranja″ u pogledu sredstava za njegovu izmjenu, kao i uticaj na broj izvršilaca u nadležnim centrima za socijalni rad. Po obezbjeđenju podataka Vlada Crne Gore će se izjasniti o navedenom Predlogu zakona“, kazao je premijer Krivokapić.

Glavni cilj Vlade stvaranje uslova za unapređenje standarda svih naših građana
Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je odgovarajući na pitanje poslanika Branka Radulovića iz Kluba poslanika Demokratski front – Pokret za promjene, da je najvažnije da imaju zajednički stav da Crna Gora mora da ide ubrzano u reforme, koje će biti jasne, i da Crna Gora ima izuzetan potencijal, te da je došlo vrijeme da se taj potencijal iskoristi.

U pisanom odgovoru premijera navodi se da se 42. Vlada Crne Gore na samom početku svog mandata, susrela se sa velikim izazovima kada su pitanju ekonomija i javne finansije Crne Gore.

„Podsjećam, da je u 2020. godini Crna Gora zabilježila najveći pad ekonomske aktivnosti u Evropi od 15,3%, pri čemu je deficit budžeta iznosio 10,2% i javni dug 105,3%. Da samo pandemija KOVID-19 nije isključivi razlog ostvarenog, svjedoči i to da je u prethodnih deset godina ostvarivan deficit budžeta dok je javni dug rastao svake godine imajući u vidu da se država zaduživala u prosjeku godišnje oko 500 miliona eura. U takvoj situaciji donosili smo odluke koje su omogućile da već u prvoj godini mandata ove Vlade postignemo sljedeće rezultate:

* prihodi od turizma na nivou od 700 miliona eura u odnosu na 150 miliona eura ostvarenih u 2020. godini;
projektovani rast ekonomije u 2021. godini od 13,4%;
* ostvareni suficit budžeta u junu, julu, avgustu i primarnog suficita u septembru mjesecu;
* bez dodatnog zaduživanja u 2021. kao i u 2022. godini.

Sve to omogućilo nam je da predložimo Fiskalnu strategiju i Budžet za 2022. godinu koji imaju za cilj:

postizanje dinamičnih stopa ekonomskog rasta od preko 5% prosječno godišnje;

povećanje životnog standarda građana kroz program poreskih reformi sadržan u programu „Evropa sad!“;

dodatno povećanje zarada za medicinske radnike;
izdašnija socijalna davanja;

smanjenje „sive ekonomije“;

značajno povećanje izdvajanja za kapitalne projekte budući da će se kroz kapitalni budžet u periodu 2021-2024. godine uložiti preko 900 miliona eura čime unaprjeđujemo infrastrukturu i dajemo zamajac ekonomskom rastu“, kazao je premijer.

Predsjednik Vlade poručio je da je glavni cilj Vlade stvaranje uslova za unapređenje standarda svih naših građana.

„Stoga smo i predložili ekonomski program – „Evropa sad!“ kojim se postiže: povećanje životnog standarda građana, rast zaposlenosti, smanjenje „sive ekonomije“ na tržištu rada, unaprjeđenje poslovnog i investicionog ambijenta.

Set predloženih mjera, prvenstveno u dijelu poreske politike, je sljedeći:

* povećanje minimalne zarade na 450 eura;
*smanjenje poreskog opterećenja na rad, najznačajnije stavke na troškovnoj strani većine privrednih subjekata, koje će ovom reformom biti smanjeno, na nivou minimalne zarade, sa dosadašnjih 39% na 20,4%;
* uvođenje progresivnog oporezivanja kao efikasnijeg modela oporezivanja, kojim se po većoj stopi oporezuju oni koji više i zarađuju.

Program omogućava opšti rast neto zarada za sve zaposlene, pri čemu će najveći rast od čak 80% ostvariti zaposleni koji su do sada primali minimalnu zaradu.

Povećanjem minimalne zarade pozitivno se utiče na standard zaposlenih sa najnižim primanjima, dok se uvođenjem progresivnog oporezivanja dohotka vrši redistribucija dohotka sa onih sa višim na one sa nižim primanjima“, rekao je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade kazao je da se Program zasniva na spremnosti države da se odrekne dijela prihoda u korist zaposlenog i poslodavca stvarajući na taj način ambijent za otvaranje novih radnih mjesta i proširenje poreske baze.

„Vlada predviđa da će predložene mjere unijeti neophodnu dozu optimizma u društvu, ohrabriti mlade da ostanu u Crnoj Gori, a pogotovo u njenim manje razvijenim djelovima, a istovremeno i omogućiti povećanje potrošnje domaćinstava, kroz povećanje raspoloživog dohotka. Ujedno, kroz smanjenje poreskog opterećenja na rad, Vlada promoviše rad i zapošljavanje, ali podstiče i investicije. Kako bi program bio održiv, predložili smo set mjera poreske politike koje će obezbijediti da se predviđeni rast zarada omogući na način da se ne ugrozi makroekonomska stabilnost i održivost javnih finansija. Ovaj program dobio je podršku Socijalnog savjeta, dakle i poslodavaca i sindikata, što dovoljno govori o njegovoj opravdanosti i održivosti“, navodi se u pisanom odgovoru predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića

IN4S

CATEGORIES
Share This