„Ako javiš policiji dići ćemo ti sina u vazduh“ Srpkinja uz prijetnje Kotoranki tražila 200.000 evra, pa završila iza rešetaka

„Ako javiš policiji dići ćemo ti sina u vazduh“ Srpkinja uz prijetnje Kotoranki tražila 200.000 evra, pa završila iza rešetaka

Više državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv srpske državljanke R.S. (68) zbog pokušaja iznude 200.000 evra od Kotoranke P.S.

Sumnja se da je ta šezdesetosmogodišnjakinja tokom novembra i decembra prošle godine, zajedno sa sada pokojnim K.M., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, sa umišljajem uz prijetnju pokušala da prinudi P.S. da joj na štetu svoje imovine preda 200.000 evra, prenosi Blic.

U naredbi za sprovođenje istrage piše da su oštećenoj prvo poslali telefonsku poruku prijeteće sadržine: “Do petka moraš imati 200.000 evra. Ako javiš policiji, dići ćemo ti sina u vazduh. Sat ti otkucava, čekaj poziv. Ako napraviš grešku, sina ti niko ne može spasiti”.

Nakon upućenih prijetnji, R.S. i K.M. su nastavili u kontinuitetu da šalju više poruka sa istog broja telefona, tražeći novac. Prijetili su da će joj ubiti sina i određivali rok, naređujući joj da novac donese iz Kotora u Njeguše.

Sumnja da je R.S izvršila krivično djelo proizilazi iz nekoliko službenih zabilješki OB Kotor koje datiraju iz decembra prošle godine, izvještaja mobilnih operatera o ostvarenim telefonskim komunikacijama, zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija, izvještaja – foto-elaborata SMS poruka upućenih na broj oštećene P.S. od 11. decembra 2022. godine, izjave okrivljene R.S. i izjava svjedoka-oštećenih koje su dali u postupku istrage, i to P.S., P.D. i P.I.

U sklopu aktivnosti koje su preduzete radi rasvjetljavanja ovog krivičnog djela, na Njegušima je istog dana uhapšena R. S. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo pokušaj iznude i privedena je na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

– Sve navedeno, po nalaženju sudija Apelacionog suda, predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom odredio odnosno produžio pritvor – piše u rješenju.

Imajući u vidu težinu krivičnog djela, koja se ogleda kroz visinu propisane kazne, te da okrivljena u daljem toku postupka može biti proglašena krivom i osuđena na relativno visoku kaznu zatvora, sud joj je produžio pritvor. Sud je konstatovao da postoji opasnost od bjekstva, posebno pri činjenici što se radi o stranoj državljanki koja ima razvijene socijalne mreže van Crne Gore, od kojih bi mogla zatražiti i dobiti pomoć u slučaju bjekstva i skrivanja, obrazloženo je u rješenju Apelacionog suda.

Vijeće Apelacionog suda potvrdilo je rješenje kojim je početkom januara ove godine pritvor osumnjičenoj produžen za još dva mjeseca. Žalba njenog branioca je odbijena kao neosnovana.

– Ispitujući prvostepeno rješenje, drugostepeni sud je utvrdio da ono nije zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka niti povredom postupka na koju se ukazuje žalbom branioca okrivljene, jer je prvostepeni sud vezano za pritvorski osnov iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP po kojem je produžio pritvor okrivljenoj dao jasne i detaljne razloge o odlučnim činjenicama, koji nisu protivrječni i koje prihvata ovaj sud – navodi se u rješenju.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This