Zabrana izvoza peleta i ogrevnog drveta nije snizila cijenu u BiH

Zabrana izvoza peleta i ogrevnog drveta nije snizila cijenu u BiH

Proizvođači peleta i ogrevnog drveta iz Federacije BiH, ističu da im je zabrana izvoza prouzrokovala brojne probleme u plasmanu proizvoda te nanijela veliku ekonomsku štetu.

“Zabrana izvoza nije polučila željene efekte, već je bila kontraproduktivna. Cijene sirovina i drugi troškovi su porasli, onemogućen nam je plasman i proizvodnja redukovana. Išlo se logikom da će cijene pasti ako se zabrani izvoz, a do toga nije došlo”, kaže Sead Kečanović, proizvođač peleta iz Sanskog Mosta.

Neki proizvođači tvrde da cijena peleta i ogrevnog drveta nije previsoka, jer su poskupjele sirovine, gorivo, odnosno ukupni troškovi proizvodnje.

Trenutna cijena jedne tone peleta u Federaciji BiH iznosi od 600 do 640 maraka, a metar drva oko 150 maraka.

To je preskupo za građane u BiH i mnogi odustaju od grijanja na pelet i drva i kupuju radijatore na struju. Dok traje zabrana, većina ovdašnjih proizvođača izvozno orijentisana i svoje proizvode skladište čekajući da se odblokira izvoz.

U Federalnom ministarstvu trgovine rekli su da će uskoro održati sastanak sa proizvođačima peleta i ogrevnog drveta da pokušaju riješiti problem, jer sve zemlje u okruženju pobrinule su se da se ove vrste energenta prvo osiguraju građanima na domaćem tržištu, a na drugom mjestu je izvoz.

“Tokom analize tržišta i inspekcijskih nadzora uočeno je da je poslovna politika i ambicija privrednih subjekata koji prometuju ogrevnim materijalom dominantno orijentisana ka izvozu sa ciljem ostvarivanja maksimalnog profita, a ne vodi se dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Zbog toga je opravdana naša bojazan da do 24. septembra neće doći do željenog ispoljavanja ekonomskog patriotizma”, izjavio je ranije Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine.

Vlada FBiH u inicijativi upućenoj Savjetu ministara BiH tražila je zabranu izvoza do 31. 12. 2022. godine, ali je Savjet ministara BiH donio odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, na 90 dana.

Faktor

CATEGORIES
Share This