Vojin Mitrović i Jakov Galić biće novčano kažnjeni

Vojin Mitrović i Jakov Galić biće novčano kažnjeni

Vojin Mitrović, ministar saobraćaja i komunikacija BiH, novčano je kažnjen zbog sukoba interesa, kao i Jakov Galić, poslanik Socijalističke partije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, odlučila je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

Ministru Mitroviću je sukob interesa utvrđen jer je bio i član Nadzornog odbora javnog preduzeća Komunalac Bijeljina, dok je jedan njegov bliski srodnik član Nadzornog odbora u RiTE Ugljevik, a drugi srodnik je ovlaštena osoba za zastupanje i član skupštine jednog preduzeća koje je iz budžeta finansirano s više od 5.000 KM.

– Mitroviću je izrečena sankcija 20 posto od neto plate tokom šest mjeseci – rekla je Mira Pekić, predsjedavajuća Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i zastupnica PDP-a u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Galić je kažnjen sa odbijanjem deset posto od plate tokom tri mjeseca, a sukob interesa mu je utvrđen jer je njegov bliski srodnik osoba nadležna za zastupenje u preduzeću koje se takođe finasniralo iz budžeta.

Sukob interesa je utvrđen i za Dragana Anđelića, jer je bio zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije BiH do 4. marta 2018, a 21. marta iste godine je “postao” v. d. izvršnog direktora RiTE Gacko.

Zakon je zabranio preuzimanje druge funkcije u roku od šest mjeseci nakon napuštanja prethodne, a Anđelić je to učinio nakon 15-ak dana. Međutim, njemu nije mogla biti izrečena sanskcija s obzirom da više nije ni v. d. izvršnog direktora u RiTE Gacko.

Komisija je istovremeno danas pokrenula postupke za utvrđivanje sukoba interesa nekoliko funkcionera.

Postupak je pokrenut za Nermina Nikšića, poslanika SDP-a u Parlamentu BiH i lidera SDP-a BiH jer je, kako je rekla Pekić, njegov bliski srodnik direktor preduzeća koje se finasniralo iz budžeta u iznosu većem od 5.000 KM.

Postupak je pokrenut i protiv Draška Milinovića, direktora Regulatorne agencije za komunikacije, jer je u funkciji ovlaštenog lica Udruženja teniski savez RS koje se finasniralo iz budžeta u iznosu većem od 50.000 KM.

Pekić je istakla da će se sukob interesa utvrđivati i za Obrena Petrovića, poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer je njegov sin obavljao funkciju v. d. zamjenika direktora jednog javnog preduzeća koje se finansiralo iz budžeta, kao i za Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, jer je njegov bliski srodnik član skupštine privrednog društva iz Banje Luke koje je sklapalo ugovore s budžetom u iznosu većem od 5.000 KM.

(Faktor)

CATEGORIES
Share This