Svim penzionerima u Federaciji BiH pomoć od 50 KM

Svim penzionerima u Federaciji BiH pomoć od 50 KM

Vlada Federacije BiH (FBiH) odlučila je da uz decembarsku penziju bude isplaćeno 50 KM kao podrška penzionerima u FBiH.

Novčani iznos će biti isplaćen 5. januara i sastavni je dio decembarske penzije, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa korona.

U saopštenju Vlade FBiH se precizira da se uredbom o novčanom iznosu penzije, koju je predložilo federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje isplata novčanog iznosa penzije za decembar korisnicima penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji BiH.

Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe, dok korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Ukupna sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbijeđena su u Budžetu FBiH za 2021. godinu, a za sprovođenje ove uredbe zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada FBiH preporučila je vladama kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom, procjenom rizika, kao i relevantnih dokumenta u kontekstu kovida 19 uvedu pravilo “vakcinisan, prebolio, testiran” (VPT) za područje kantona i o tome obavijeste Krizni štab federalnog Ministarstva zdravlja.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba. Krizni štab zadužen je da prati epidemiološku situaciju.

Vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u FBiH na dan 13. decembar, te naredbe i preporuke Kriznog štaba koje su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od danas, kao dana početka njihove primjene.

U informaciji Kriznog štaba navedeno je da zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata.

Na bolničkom liječenju trenutno je 571 lice oboljelo od kovida 19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitalizovanih, 87,2 odsto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani. U protekloj sedmici zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog kovida 19.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 103,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Posavskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnoherecegovačkom kantonu.

Do sada je u FBiH dato 1.017.625 vakcina protiv virusa korona, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 ili 29,45 odsto, na drugu 473.657 odnosno 26,30 odsto, te na treću 13.622 ili 0,76 odsto.

(Srna)

CATEGORIES
Share This