Šleperi će se do proljeća „cariniti sa papirima“

Šleperi će se do proljeća „cariniti sa papirima“

Iako je priča o Zakonu o carinskoj politici i novim kompjuterskim provoznim sistemima (NCTS), koji bi privrednicima omogućili „carinu bez papira“ započela još prije šest godina, sada je već zvanično da primjena ovog Zakona neće početi ni od 1. januara naredne godine, kako je to ranije najavljivano, te je kao novi datum određen 1. april sljedeće godine.Kao razlog odgađanja primjene pomenutog  Zakona u obrazloženju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine navedeno je neusvajanje Zakona o carinskim prekršajima, kao neizostavnog dijela za primjenu Zakona o carinskoj politici.

Razlog donošenja novog Zakona o carinskim prekršajima BiH, kako su pojasnili u UIO, je usklađivanje oblasti carinskih prekršaja sa odredbama novog Zakona o carinskoj politici u BiH i odredbama nove Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Novi datum 1. april

„S obzirom na izuzetno kratak vremenski period do 01. januara 2022. godine, kao i na činjenicu da još nisu preduzete radnje kako bi se ubrzao proces usvajanja Zakona o carinskim prekršajima BiH, izvjesno je da ni do početka naredne godine neće biti usvojen, a time ni stupiti na snagu Zakon o carinskim prekršajima BiH“, obrazložili su u UIO.

Kako navode, zbog toga je potrebno izmijeniti datum početetka primjene Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici BiH sa 1. januara na 1. april 2022.

Primjena trebala početi još 1. jula

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije pisao primjena Zakona trebala je početi još 1. jula ove godine, ali je i tada zbog neusvajanja Zakona o carinskim prekršajima pomjerena na 1. avgust.

Poslanik SNSD-a Snježana Novaković Bursać je tada u izjavi za CAPITAL rekla da su poslanici te stranke odbili da zakon ide po hitnoj proceduri jer smatraju da treba da bude skraćena procedura usvajanja.

„Kada je hitna procedura onda nemamo pravo intervenisati niti izmijeniti ijedno slovo, a bile su dileme u vezi sa određenim formulacijama. Dom naroda je prije Predstavničkog doma izglasao da će se ići u skraćenu proceduru, a ne po hitnom postupku, pa samim tim ako je u jednom domu jedna procedura, nema smisla da u drugom domu ide druga procedura“, istakla je tada Novaković Bursać.

EU dala million evra za uspostavljanje NCTS

Priprema za uvođenje elektronskog tranzitnog sistema u UIO BiH počela je još 2013. godine pripremom svih neophodnih propisa, nabavkom odgovarajuće opreme i početkom razvoja vlastite informatičke aplikacije.

Evropska unija je pružila pomoć BiH u usklađivanju sa standardima i praksom EU, te je tako za projekat uspostavljanja NCTS, vrijedan 1,7 miliona evra, izdvojila najveći dio sredstava, čak milion evra.

Osim što bi pojednostavio postupak provoza roba, ovaj elektronski sistem bi omogućio BiH da pristupi Evropskoj konvenciji o zajedničkom postupku provoza.

Zakon o carinskoj politici BiH šest godina čeka na primjenu

Zakon o carinskoj politici u BiH, koji je i bio uslov za pomenutu modernizaciju carinskih procedura, usvojen je još 2015. godine, od kada se čeka na njegovu primjenu.

Savjet ministara BiH je krajem 2018. godine donio Odluku o sprovođenju tog Zakona te je bilo predviđeno da se on primjenjuje od 1. avgusta 2019. godine, ali zbog problema sa elektronskim potpisom i pečatom UIO je zatražila produžetak roka na 1. jul ove godine.

 

CAPITAL: Bojana Ninković

 

 

 

 

 

CATEGORIES
Share This