Radnu snagu u BIH činilo 1,368 miliona lica, 15,7 odsto nezaposlenih

Radnu snagu u BIH činilo 1,368 miliona lica, 15,7 odsto nezaposlenih

Radnu snagu u BiH u drugom kvartalu činilo je 1,368 miliona ljudi, od kojih 1,154 miliona ili 84,3 odsto čine zaposleni, a 215.000 ili 15,7 odsto nezaposleni.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, smanjen je broj zaposlenih za 0,3 odsto i nezaposlenih za 7,1 odsto, navedeno je u Anketi o radnoj snazi koju je sporovela Agencija za statistiku BiH.

U drugom kvartalu stopa zaposlenosti iznosila je 40 odsto, a nezaposlenosti 15,7 odsto.

Od ukupnog broja zaposlenih 66,4 odsto ima od 25 do 49 godina, 26,1 odsto čine radnici od 50 do 64 godine, 6,2 odsto ima od 15 do 24 godine, a 1,3 odsto je starije od 65 godina.

Iz Agencije navode da je od ukupnog broja nezaposlenih 61,9 odsto ima od 25 do 49 godina, 19 odsto od 15 do 24 godine, 18,8 odsto od 50 do 64 godine, a 0,3 odsto je starije od 65 godina.

U drugom kvartalu od ukupnog broja nezaposlenih njih 51.000 ili 23,5 odsto je tražilo posao kraće od godinu dana, 38.000 ili 17,8 odsto do dvije godine, dok je broj onih koji su tragali za poslom više od dvije godine 126.000 ili 58,7 odsto.

Obrazovna struktura zaposlenih pokazuje da 69,9 odsto lica ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,4 odsto i oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,7 odsto.

Među nezaposlenim 72,8 odsto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede lica sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom kojih je 13,8 odsto, a 13,4 odsto čine lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

Ankete o radnoj snazi je sprovedena u periodu april-jun, na uzorku koji je obuhvatio 10.728 domaćinstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

Srna

CATEGORIES
Share This