Predsjedništvo BiH institucija koja ignoriše revizore

Predsjedništvo BiH institucija koja ignoriše revizore

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je jedina institucija koja nije uspostavila internu reviziju, pa Ministarstvo finansija i trezora BiH nema mogućnost da ih kontroliše.

„Od ukupno predviđenih 58 institucija koje su obavezne uspostaviti internu reviziju njih 57 potpisalo je sporazum. Predsjedništvo je jedina institucija koja nije potpisala sporazum o vršenju funkcije interne revizije“, istaknuto je u godišnjem konsolidovanom izvještaju interne revizije.

U izvještaju je upozoreno da je neophodno da Predsjedništvo što prije uspostavi ovu vrstu revizije.

Pojašnjenja radi, svrha interne revizije je da kontroliše da li su određene upravljačke i druge aktivnosti revidiranih institucija u skladu sa zakonom.

U  Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministrstva finansija i trezora BiH su za CAPITAL pojasnili da je uloga interne revizije da pomogne rukovodstvu određene institucije u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza.

„Revizori ocjenjuju adekvatnost sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u smislu indentifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom“, pojasnili su u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici.

U konsolidovanom izvještaju ove jedinice je naglašeno da i pored donijetih zaključaka Savjeta ministara BiH da se ubrza i okonča uspostavljanje interne revizije, još uvijek sve institucije uspostavile i kadrovski popunile ove jedinice, kako je predviđeno propisima.

Kako kažu, svega četiri institucije su popunile inernu reviziju kako je propisano.

Kancelarija za reviziju i Ustavni sud BiH ne žele reviziju
Dvjema institucijama, Kancelariji za reviziju institucija BiH i Ustavnom sudu BiH je ostavljena mogućnost da samostalno ocijene da li im je potrebna revizija, ali su se obje institucije odlučile da to ne žele.

“Nijedna od dvije institucije kojima je odlukom data mogućnost da samostalno ocjene potrebu za uspostavljanjem funkcije interne revizije nije uspostavila internu reviziju”, istaknuto je u Izvještaju.

(Capital) Foto:Agencije

CATEGORIES
Share This