Održana sjednica: Nema bojkota, ako je novac u pitanju

Održana sjednica: Nema bojkota, ako je novac u pitanju

Savjet ministara BiH, na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, utvrdio je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću BiH u programu Unije Horizon Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Prijedlog ranije dogovorenog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u dalju zakonom previđenu proceduru, a za potpisnicu je predložena ministrica civilnih poslova.

Predsjedništvu BiH je takođe predloženo da s danom potpisivanja ovog sporazuma odobri njegovu privremenu primjenu, a do okončanja postupka ratifikacije.

“Savjet ministara BiH na ovaj način potvrđuje kontinuitet učešća u programu EU za istraživanje i inovacije od 2009. godine i stvara uslove za primjenu ovog sporazuma kojim je EU omogućio naučno-istraživačkim organizacijama iz BiH da učestvuju u Programu Horizon Evropa od njegova početka, 1. januara 2021. godine, i iskoriste svoj istraživački i inovacijski potencijal”, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Evropska unija će potpisati ugovore s pravnim licima iz Bosne i Hercegovine kojima su odobreni projekti u konkursnoj proceduri tokom 2021. godine. Bosna i Hercegovina je za učešće u ovom programu obezbjedila plaćanje ulazne karte koja će u 2021. godini, prema procjenama EU-a, iznositi 1.545120 eura, s tim da će dio biti finansiran iz fonda IPA.

Horizon Evropa je sedmogodišnji program EU-a, nasljednik programa Horizont 2020 u kojem je Bosna i Hercegovina učestvovala kao pridružena zemlja u periodu trajanja programa od 2014. do 2020. godine. Riječ je o ključnom programu finansiranja EU-a za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura.

Program, među ostalim, finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja UN-a, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj.

(Klix)

CATEGORIES
Share This