Neosnovano hapse ljude, vojnike premještaju na niže činove: BiH prošle godine izgubila 288 parnica vrijednih milione maraka

Neosnovano hapse ljude, vojnike premještaju na niže činove: BiH prošle godine izgubila 288 parnica vrijednih milione maraka

Institucije BiH prošle godine izgubile su 288 parničnih predmeta ukupne vrijednosti 3.128.434 KM.

Najviše tih predmeta, ukupno 194, bilo je iz tri grupe: postupci pravosudnog osoblja institucija BiH, postupci pripadnika Oružanih snaga i postupci zbog neosnovanog lišavanja slobode.

BiH je izgubila svih 74 predmeta koje su protiv nje vodile sudije, tužioci i ostali zaposleni u pravosuđu na nivou BiH.

Iz razloga što nisu imali pravo na topli obrok, naknadu za prevoz na posao, naknade za odvojen život i smještaj, a na osnovu odluke Ustavnog suda BiH.

Tek sa stupanjem na snagu izmjena Zakona o radu u institucijama BiH 5. decembra 2020. ovaj problem je sistemski riješen. Međutim, stari predmeti i dalje se vode.

Kako je navedeno u Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu, u toj godini su se vodila 104 predmeta u kojima se kao tužiocu javljaju pripadnici OS BiH, a tužena BiH odnosno Ministarstvo odbrane. Svi postupci okončani su u korist vojnih lica.

FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Razlog je taj što su bili premješteni na obavljanje poslova nižeg čina od onoga koga posjeduju. Sud BiH se pozvao na Zakon o službi u OS BiH i presudio da svi oni imaju pravo na razliku plate.

– Uz ovakvo pravno shvatanje Suda BiH nije moguće očekivati drugačiji ishod postupaka – žali se Pravobranilaštvo BiH.

Treća najbrojnija grupa izgubljenih predmeta odnosi se na osobe koje su neosnovano hapšene.

Preciznije, Zakon o krivičnom postupku BiH propisano je pravo na naknadu štete onom ko je pred Sudom BiH bio u pritvoru, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, ili je postupak obustavljen, ili je pravosnažnom presudom oslobođen od optužbe, ili je optužba odbijena.

FOTO: FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA
FOTO: FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

– Tokom 2021. iz ovog osnova protiv BiH je okončano 16 parničnih predmeta po tužbama za naknadu štete. Pravni osnov ovih zahtjeva je neosporan i gotovo da ne postoji mogućnost da isti budu riješeni u korist BiH – piše Pravobranilaštvo.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This