Milioni KM u nekretninama: Koliko je BiH dobila od bivše SFRJ

Milioni KM u nekretninama: Koliko je BiH dobila od bivše SFRJ

Zemlje nasljednice bivše SFRJ do sada su podijelile dvije trećine imovine te države, a BiH su u toj raspodjeli pripali stanovi i rezidencije od Bolivije do Norveške, ali i milioni maraka od prodaje objekata koje niko nije htio da preuzme.

Savjet ministara BiH na posljednjoj sjednici je usvojio informaciju koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora, u kojem je pravljen presjek stanja kada je riječ o implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, te njegovih sedam aneksa.

Podjela imovine je tema koja je dvije decenije na dnevnom redu zajedničkih komisija zemalja nastalih raspadom nekadašnje države, a u Ministarstvu finansija i trezora BiH ističu da je aneksom “B” uređena podjela diplomatsko-konzularne imovine prema geografskim regionima, a bivša SFRJ imala je 123 diplomatska i konzularna predstavništva. BiH, kako je definisano sporazumom, u svakoj od regija pripada 15 odsto vrijednosti imovine, a do sada je dobila objekte na 15 destinacija, piše Glas Srpske.

“BiH je u dosadašnjem procesu raspodjele, između ostalog, dobila ambasade u Londonu, Norveškoj, Kanadi, Keniji, Turskoj, rezidenciju u Austriji, stan u Italiji, kuću u Brazilu, dio objekta u Indiji i deset odsto participacije imovine u Boliviji”, navedeno je u informaciji ministarstva uz naglasak da je ukupna vrijednost imovine procijenjena na 32,6 miliona dolara.

Aneksi koji čine sporazum o sukcesiji:

* A Pokretna i nepokretna imovina

* B Diplomatska i konzularna imovina

* C Finansijska potraživanja i dugovanja

* D Arhive

* E Penzije

* F Ostala prava, koristi i dugovanja

* G Privatno vlasništvo i stečena prava

BiH je, kada je u pitanju novac od prodaje, zaradila nekoliko miliona KM. Prodata je imovina u Ankari, Vašingtonu, Bonu i Tokiju, a nasljednice su se dogovorile već ranije o prodaji objekata DKP-a bivše SFRJ za koje nije zainteresovana nijedna država nasljednica.

U informaciji je istaknuto i da su nadležni otvorili diskusiju u vezi s dopunom aneksa “B” novootkrivenom imovinom te da je otpisan jedan broj nepokretnosti za koje je, nakon provjere imovinsko-pravnog i faktičkog statusa, nesumnjivo utvrđeno da nisu bile u vlasništvu SFRJ.

“Te odluke su prve takve vrste u okviru Zajedničkog odbora, što predstavlja značajan pomak u odnosu na dosadašnji rad. Može se očekivati i rješavanje statusa svih preostalih objekata na identičan način”,  piše u informaciji koja je dobila zeleno svjetlo Savjeta ministara.

U Savjetu ministara BiH za “Glas Srpske” je potvrđeno da je zadužen član Zajedničke komisije aneksa “A”, koji se odnosi na pokretnu i nepokretnu imovinu, da uputi zahtjev predstavnicima ostalih država nasljednica za sazivanje sastanka ove zajedničke komisije kako bi započeo njen rad.

“Implementacija aneksa “B”, koji se odnosi na diplomatsku i konzularnu imovinu, odvija se zadovoljavajućom dinamikom, te je istaknuta potreba da ovlašćeni predstavnik BiH u ovoj komisiji nastavi započete aktivnosti s ciljem konačne raspodjele DKP imovine bivše SFRJ”,  rečeno je u Savjetu ministara uz naglasak da bi na narednom sastanku Zajedničkog odbora za sprovođenje aneksa “B” kao najznačajnije pitanje trebalo da bude raspodjela kompleksa bivše SFRJ u Moskvi.

Iz Ministarstva inostranih poslova BiH ranije je rečeno i da će sredstva dobijena nakon zajedničke prodaje objekata u Bernu i Njujorku, odnosno oko 15,5 miliona KM, biti usmjerena na kupovinu objekata za smještaj DKP-ova na lokacijama gdje ministarstvo izdvaja znatan iznos novca po osnovu zakupa, te gdje nema imovinu u svom vlasništvu.

(Glas Srpske/ foto: Mondo)

CATEGORIES
Share This