Kanton Sarajevo snima stanje privrednih subjekata i priprema mjere

Kanton Sarajevo snima stanje privrednih subjekata i priprema mjere

Privredna komora Kantona Sarajevo pozvala je sve privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo da joj u što kraćem roku dostave informacije sa kojim problemima u poslovanju se suočavaju u jeku pandemije korona virusa „COVID -19“, i koje su to mjere koje bi im bile od koristi u novonastalim okolnostima.

Od privrednika je zatraženo da dostave i popunjen Upitnik o posljedicama korona virusa na poslovanje.  Cilj upitnika je steći uvid u poslovanje s obzirom na novonastalu situaciju a  uključuje i pitanja koja se tiču procjene finansijske štete i utjecaja potencijalnoga izostanka radnika na poslovanje.

Sve informacije biće dostavljene Koordinacionom tijelu Vlade Kantona Sarajevo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede i poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom korona virusa.

Određeni su timovi za pojedine grane privrede, kojima možete dostavljati svoje informacije i slati upite, i to: Savjet za industriju, Savjet za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i projektantske usluge, Savjet za komunalnu djelatnost, Savjet za saobraćaj i veze, Savjet za trgovinu, Savjet za trgovinu i ugostiteljstvo, Savjet za bankarstvo, finansijske usluge i osiguranje, Obrti i Ostale djelatnosti (Poslovanje nekretninama, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, Javna uprava i obrana; obavezno socijalno osiguranje, Obrazovanje, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, Umjetnost, zabava i rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti, Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela).

Kako mnoga pitanja nisu u nadležnosti Kantona Sarajevo, svakako da će se nastojati, u saradnji sa višim nivoima vlasti, koordinirano djelovati i učiniti sve u saniranju već nastalih velikih šteta po privredu kako u Kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj zemlji, kaže se u obavijesti.

Nadamo se da ćemo, uz poštivanje svih naredbi i preporuka nadležnih organa, što prije prevazići ovu tešku situaciju, i da ćemo zajednički iznaći rješenja za oporavak naše privrede, stoji na kraju javnog poziva.

ISTOK

CATEGORIES
Share This

COMMENTS