Kako je politika uništavala nezavisnost pravosuđa BiH

Kako je politika uništavala nezavisnost pravosuđa BiH

“Posljednjih godina pravosudni sistem BiH je u vrhu lista korumpiranosti. Tome je doprinijelo nekoliko krivičnih postupaka koji se vode protiv sudija i tužilaca, kontroverzna imenovanja, kao i nekoliko pravosudnih afera. Protiv više sudija i tužilaca vođeni su posljednjih godina krivični postupci, a nekoliko ih je razriješeno dužnosti”, kaže se u analizi IFIMES-a, čiji je autor sudija Suda BiH Branko Perić.

 

Perić dodaje da inkriminacije koje se vežu za sudije i tužioce tiču se uglavnom zloupotrebe položaja i kršenja zakona od strane sudije kako bi se sebi ili drugom pribavila imovinska ili kakva druga korist.

“Među aferama koje su izazvale najviše pažnje javnosti i koje su uticale na negativnu percepciju javnosti su slučaj «potkivanja» u koji je bio umiješan predsjednik VSTS i slučaj sudije Opštinskog suda u Sarajevu, koja se sumnjiči za kršenje zakona radi pribavljanja drugom imovinske koristi, a koja je u toku istrage pobjegla iz BiH (za njom je raspisana potjernica). Slučaj «potkivanje» proizveo je niz sumnjivih procedura u VSTS u vezi odgovornosti predsjednika VSTS”, ističe Perić i dodaje da su izostala efikasna suđenja koja bi mogla povratiti povjerenje javnosti u pravosuđe .

Evropska komisija i međunarodne organizacije su, kaže Perić, više puta bile prinuđene da javno reaguju na odluke VSTS.

“Rad institucije je zbog kontroverznih odluka i postupanja pod konstantnim monitoringom Delegacije Evropske komisije u BiH i pojedinih ambasada”, navodi se između ostalog u analizi.

Perić naglašava da su politike oduvijek imale interes da utiču na pravosuđe i da ga kontrolišu. Činile su to, kako kaže, preko policijskih službi koje su pod njihovom direktnom kontrolom i preko izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

“Kada su politike izgubile mogućnost uticaja na izbor i imenovanje tužilaca i sudija, taj interes je postao izraženiji. Više istraga i sudskih postupaka vodilo se pred Tužilaštvom i Sudom BiH protiv političara visokog ranga. Većina ih je okončana oslobađajućim presudama. Neki od njih su na Sudu BiH pravosnažno osuđeni uslovnim osudama za krivična djela iz nadležnosti entiteta (nesavjestan rad u službi!).Takvi slučajevi imali su poseban prioritet u suđenju. U nekima je politička pozadina procesuiranja zaista bila vidljiva. Sve to je stvaralo uvjerenje javnosti da politika ima snažan uticaj na pravosuđe”, ističe se u analizi.

Prema njegovim riječima zanimljivo je da su i protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH i protiv predsjednika Suda BiH vođeni disciplinski postupci, glavna tužiteljica je razriješena dužnosti, a predsjednik Suda BiH oslobođen od optužbe.

Može se, tvrdi Perić, zaključiti da su vladajuće politike izvele uspješnu operaciju razaranja pravosuđa iznutra koristeći slabe strane koncepta nezavisnog regulatora.

“Operacija se svodila na korumpiranje pojedinaca i interesnih grupa u sastavu VSTS-a sa ciljem da se na upravljačke pozicije u pravosuđu dovedu politici bliski nosioci pravosudnih funkcija. Danas nema sumnje da je predsjednik VSTS Milan Tegeltija šest godina sprovodio politički projekat unutrašnjeg podrivanja pravosudnog sistema i institucije VSTS”, pojasnio je on.

Perić u studiji ističe da je danas VSTS u očima građana viđen kao otuđeni centar pravosudne moći, a kompletno pravosuđe kao sistem bez društvene kontrole i odgovornosti.

(BN)

CATEGORIES
Share This