CCI predstavio interaktivnu mapu javnih preduzeća u BiH

CCI predstavio interaktivnu mapu javnih preduzeća u BiH

U preko 550 javnih preduzeća radi više od 80 000 zaposlenih. Prihodi javnih preduzeća iznose više od 6,7 milijardi KM godišnje, a ukupne obaveze premašuju 9,3 milijarde KM.

Međutim, iako se radi o izuzetno značajnom dijelu javnog sektora u BiH, mnoga javna preduzeća nemaju javno dostupne podatke o svom poslovanju, čime se dugi niz godina krši i Zakon o javnim preduzećima, a građani istovremeno nemaju uvida u trošenje javnih sredstava i rad javnih preduzeća.

Zbog toga su Centri civilnih incijativa (CCI) otvorili za javnost interaktivnu mapu svih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini koja bi svima trebala olakšati pretragu i pristup informacijama o njihovom poslovanju.

Oni napominju kako u BiH ne postoji ni centralizovani registar javnih preduzeća, a postojeći registri koji su uspostavljeni na entitetskim nivoima imaju značajne nedostatke.

Ovo je samo jedna od posljedica manjka kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća i nedostatka odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima”, saopšteno je iz CCI.

Navode kako registar predstavlja široku bazu podataka o poslovanju javnih preduzeća, čijom je kombinacijom uspostavljena interaktivna mapa svih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini koju će građani, kao i predstavnici medija i istraživači, moći pretraživati na veoma jednostavan način i koristiti je kao alat i vrlo brzo doći do informacija o poslovanju javnih preduzeća.

Interaktivna mapa je zapravo kreirana jer ne postoji sličan registar javnih preduzeća putem kojeg bi javnost imala uvida koliko ima javnih preduzeća i kako ona posluju, a što je i jedan od preduslova za praćenje njihovog rada”, poručuju iz CCI.

Osnovni pokazatelji koji su građanima dostupni na interaktivnoj mapi za svako preduzeće pojedinačno su podaci o statusu određenog javnog preduzeća, odnosno da li je ono aktivno, u stečaju ili privatizovano; podaci o vlasništvu preduzeća, odnosno nivou vlasti u čijoj je nadležnosti, podaci o broju uposlenih i podaci o prihodima za 2019. godinu i 2020. godinu.

FOTO: CCI

Interaktivnu mapu građani i građanke mogu filtirati, i na taj način pretraživati ona javna preduzeća koja su u nadležnosti nivoa koji ih zanima, dakle, državni, entitetski, kantonalni ili gradski, odnosno općinski.

U njoj se mogu pronaći podaci o poslovanju javnih preduzeća u periodu od 2010. godine, pa sve do 2020. godine kao što su podaci o dobiti ili gubicima, ukupnim dugovanjima, poslovnim prihodima i poslovnim rashodima, transparentnosti i dostupnosti ključnih dokumenata, kao što su izvještaji o radu sa podacima o tome da li su razmatrani i usvojeni ili ne od strane nadležnih institucija i broj zaposlenih osoba u javnim preduzećima.

CCI će u narednom periodu kontinuirano popunjavati mapu javnih preduzeća s ciljem da javnosti bude dostupno što više podataka o poslovanju javnih preduzeća”, zaključuje se u saopštenju.

Interaktivnu mapu javnih preduzeća možete pronaći na portalu www.odgovorno.ba ili klikom na link www.shorturl.at/kzOZ2

CAPITAL

CATEGORIES
Share This