Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će u Centru za edukaciju u Sarajevu organizovati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću.

Za svaku političku stranku, koaliciju i nezavisnog kandidata žrijebanjem se izvlači broj kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću.

Broj dobijen žrijebanjem koristi se za određenu političku stranku ili koaliciju za svaki nivo izbora za koji se ta politička stranka ili koalicija pojavljuje na glasačkom listiću.

(BN)