„Elektroprivreda Republike Srpske i kineska kompanija “Dongfang “ potpisali su preliminarni sporazum za izgradnju Hidroelektrane “Buk Bijela”, a u javnosti se pojavila informacija da je taj sporazum potpisao vršilac dužnosti direktora Željko Kovačević suprotno odluci Uprave Elektroprivreda čime je prekršen zakon.

Prema tvrdnjama  Željko Kovačević potpisao je sporazum koji se razlikuje od onog koji je Uprava tog preduzeća razmatrala i na koji je dala saglasnost pod određenim uslovima, odnosno umjesto da taj ugovor bude polazna osnova za dalje pregovore, za Elektroprivredu je automatski postao obavezujući.

U SDS kažu da Kovačević nije ispoštovao procedura po kojoj je saglasnot Elektroprivredi morala dati Narodna skupština i Vlada Republike Srpske, čime je praktično kineska kompanija “Dongfang “ dobila unaprijed posao.

Vlada nije dogovorila uslove kredita sa kineskom bankom.

“Nažalost, Kovačević je sve to zanemario i potpisao drugi i drugačiji ugovor gdje se obavezao da će taj projekat početi do 31. januara, odnosno da će se Ugovor o izgradnji potpisati. Postavlja se pitanje kakav će biti negativne osljedice po buidžet i građane Srpske” rekao je poslanik SDS u NSRS Davor Šešić.

U Elektroprivredi tvrde da vršilac direktora Željko Kovačević nije potisao ništa mimo odluke Uprave, te da se radi o nastavku aktivnosti koje je započela Vlada Republike Srpske.

“Potpsiani sporzum biće primjenjen tek kada i ako na snagu stupi kreditni ugovor između Vlade Repblike Srpske i kineske kreditne finansijke agencije, te ako i kada Narodna skupština Republiku Srpske odobri isti što jasno stoji u tački osam. Prema tome ovaj process nije okončan i razmtraju se sve opcije i ponude drugih kompanija koje imaju iskazan interes za ovim projektom” navode u Eelktroprivredi.

Međutim, u SDS smatraju da ovo nije prvi put da u Elektroprivredi povlače nelogične poslovne poteze, da to najbolje potvrđuje sve teža sitaucija u tom javnom preduzeću, povećani dugovi  i novi milionski krediti za isplatu dobavljača.

Nažalost, kaže Šešić, sve to na kraju plaćaju građani, a ne oni koji bi trebali snositi odgovornost za brojne propuste.

“Upitne su posljedice potpisivanja tog ugovora bez odobrenja Narodne skupštine, bez saglasnosti Vlade i bez dogovora o kreditiranju. Vjerovatno će kineska firma tražiti neka potraživanja ukoliko se ne bude sklopio taj Ugovor. Niko iz vlasti neće vraćati zaduženja i kredite, ni njihove prupuste u radu već isključivo građani Republike Srpske” naglasio je Šešić.

Prema proračunima izgradnja HE “Buk Bijela” na osnovu  ovog Ugovora trebala bi da iznosi oko 198 miliona evra.

BN televizija