Nezadovoljni radnici u “Žjeleznicama RS” ukazuju na protekciju u preraspodjeli radnih mesta. Sa spiska raspoloživih železničara izostavljeni oni za koje se smatra da nisu odani Upravi.

“Željeznice Srpske” zbog dobrovoljnog ili odlaska željezničara u penziju, ostale su bez neophodnog broja i mašinovođa, ali za njihov prijem nije tražena saglasnost Svjetske banke, koja inače finansira proces restrukturiranja preduzeća, (kao prije za 11 radnika u saobraćajnoj delatnosti ŽRS), već je rađena preraspodjela postojećih radnih mjesta.

Upravo u tom dijelu je, prema pritužbama radnika, koji su se obratili našem listu, došlo do nekorektnosti rukovodstva ŽRS, nepotizma, pa i osvetničkog ponašanja prema članovima “neposlušnih” sindikalnih organizacija u preduzeću.

– Od šest aktivnih sindikalnih organizacija, upravo su na udaru bili članovi Sindikata, čiji je predsednik Simo Cvjetković, najoštriji kritičar Uprave.

Zoran Ilinčić, v. d. generalnog direktora, i direktor poslova operacija u ŽRS Dragan Zelenković traže krivce u sindikatu zbog ranijih kritika rukovodstva. Njima u tome pomažu rukovodioci Sekcije vuče vozova – Predrag Pecikoza, Zoran Vasiljević i Goran Koso. Oni nisu poslali cjelokupan spisak raspoloživih mašinovođa, već su izostavili one za koje smatraju da im nisu odani – tvrde radnici.

U Upravi ŽRS negiraju te navode, potvrđujući da je tražena saglasnost za prijem novih radnika od Svjetske banke.

– Zbog potrebe posla i povećanog obima prevoza pokrenuta je procedura privremene popune radnih mjesta mašinovođa, radnicima raspoređenim na druga radna mjesta, a prije toga su bili sposobni da obavljaju poslove mašinovođe. Kako se ne bi ugrozio proces rada u Sekciji vuče vozova, sukcesivno se šalju radnici na ljekarske preglede i taj proces još uvijek traje – kaže šef Službe za informisanje Nada Savić Stevanović.

U ŽRS tvrde da cijeli postupak preraspodjele neće ugroziti bezbjednost željezničkog saobraćaja. Na navode nezadovoljnih radnika da su ŽRS platile 270.000 maraka remontovanje četiri motora za dizel lokomotive, ali da one nisu u funkciji, već da su u upotrebi motori u lokomotivama koji nisu remontovani. U Upravi ŽRS kažu da nisu upoznati sa tim navodima i da na prugama ŽRS saobraćaju isključivo lokomotive, koje se održavaju u skladu sa utvrđenim pravilnikom.

– Nisam upoznat sa tim tvrdnjama, niti o kojoj se seriji lokomotiva radi, ali smo podnijeli više krivičnih prijava protiv odgovornih za razne malverzacije u ŽRS – kaže predsjednik Sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.

OŠTETIO ŽRS ZA POLA MILIONA

Optužnicom protiv bivšeg izvršnog direktora Dušana Spreme je precizirano da je on prilikom zaključivanja ugovora između ŽRS i fabrike alatnih mašina “Rafamet” iz Poljske u kupovini prese postupio nesavjesno i time nanio štetu ŽRS od 516.701 marku. On se tereti da je umjesto prese sa dva cilindra od Poljaka kupio jefitiniju presu sa jednim cilindrom, iako je znao da karakteristike takve mašine ne odgovaraju ugovorenim.

Gdje je završila razlika u cijeni, trebalo bi da utvrdi predstojeći sudski proces.

(Novosti)