Udruženje Nevesinjaca u Beogradu i ove godine nastaviće tradiciju nagrađivanja najboljih učenika Osnovne škole ”Risto Proroković” iz Nevesinja.

Na nagradno putovanje u trajanju od 7. do 10. juna doći će učenici završnog razreda osnovne škole koji su nosioci diplome ”Vuk Karadžić”, kao i oni koji su na sportskim takmičenjima osvojili medalje republičkog i višeg značaja, bez obzira na uspjeh.

Na putovanju će, pored Beograda, posjetiti značajne turističke i druge objekte u Višegradu i Topoli.

Izvršni odbor