Opozicija u Narodnoj skupštini Republici Srpskoj (RS) tvrdi da se moraju smanjiti rashodi u entitetskom budžetu, posebno na stavkama za stručne usluge i kamate, a usmjeriti sredstva za najosjetljivije kategorije stanovništva.

Tokom rasprave o prijedlogu drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta RS, u ukupnom iznosu od tri milijarde i 459 miliona KM, uime SDS-a Ivanka Marković je zatražila da se iz sredstava za reprezentaciju (hranu i piće u Vladi) izdvoji dodatni iznos za potrebe “Sigurne kuće”, odnosno za zbrinjavanje žrtava nasilja.

Poslanica PDP-a Jelena Trivić smatra da se mora smanjiti kamata koju RS plaća na uzete kredite, kao i troškovi za stručne usluge, posebno rashodi ostvareni prilikom izlaska RS na međunarodno finansijsko tržište, kada je na Bečkoj berzi emitovala entitetske obveznice.

Da je budžet posvećen bogatim, a ne “običnim” ljudima, tvrdio je u svojoj raspravi poslanik Nebojša Vukanović.

-Ne treba Vlada da vodi računa o bogatašima, već o onima koji su stvarali RS. Imamo u Skupštini klub ‘energetskih’ poslanika, a ‘Elektroprivreda RS’ je u gubicima – naveo je on i pitao koje su to lokalne zajednice u RS, lani, u godini izbora, dobile sredstva iz budžeta, a nisu male i nerazvijene opštine, kojima prijeti “izumiranje”.

Vukanovićev istup je izazvao niz replika i krivih navoda, uz česta odstupanja od tačke dnevnog reda.

Predloženi budžetski okvir je veći za 35 miliona KM od usvojenog rebalansa prvog ovogodišnjeg budžeta.

Ukupni poreski prihodi iznose dvije milijarde i 571,7 miliona KM i veći su za 22,1 milion KM ili 0,9 posto u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom budžeta.

Neporeski prihodi u predloženom drugom rebalansu iznose 198,5 miliona KM, što predstavlja umanjenje za 9,2 miliona KM, ili 4,4 posto u odnosu na prethodni plan.

Ministrica finansija RS Zora Vidović je rekla da su izradu drugog rebalansa budžeta uslovile izmjene u strukturi realizovanih budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, rast prihoda od poreza na dobit, prijevremena otplata indirektnog kredita IRB-a, Fonda zdravstvenog osiguranja i UKC Banja Luka i prinudna naplata starih obaveza od ‘Puteva’, kao i efekti primjene izmjenjenog Zakona o porezu na dohodak.

Drugim rebalansom obuhvaćena su i kreditna sredstva Svjetske banke za restruktuisanje Željeznica RS, kojim će biti izmirena dugovanja koja ovo javno preduzeće ima za porez na dohodak i doprinose.

(Fena)