Sterilitet je sve veći problem bračnih parova u Republici Srpskoj. Međutim, sve je više bračnih parova koji se zbog ovog problema odlučuju na proces vantjelesne oplodnje, a i sve više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj u svojim budžetima izdvajaju novac za ove namjene. Među Udruženjima koja se bave problemom steriliteta i koja doprinose tome da sterilitet više nije tabu tema, razgovarali smo sa predstavnicima Udruženja „Bebe“ iz Trebinja.

ISTOK: Vi ste jedan od osnivača Udruženja „Bebe“ iz Trebinja, koje okuplja supružnike sa problemom steriliteta. Kako je društvo reagovalo na osnovanje tog Udruženja, da li su se, odmah na početku, svi koji su imali navedeni problem uključili u rad Udruženja? Koliko je beba rođeno od kada delujete kao Udruženje?

UDRUŽENJE „BEBE“: Na samom početku nas je bilo 4 bračna para. Udruženje „Bebe“ je prvo osnovano na teritoriji Republike Srpske, a i BiH, i samim tim i nije bilo razumijevanja prema našem problemu, jer tada lokalna zajednica nije bila upućena u problem steriliteta. Sterilitet je tada bio tabu tema, a i danas je, tako da bračni parovi u samom početku nisu dolazili, ali vremenom su pobijedili sramotu i obratili se u udruženje. I danas ima bračnih parova koji još uvijek nisu došli u Udruženje. Udruženje Bebe djeluje na teritoriji istočne Hercegovine i do danas imamo 187 bračnih parova i 86 beba.

ISTOK: Brojne opštine u RS izdavajaju sredstva iz lokalnog budžeta za vantjelesnu oplodnju, ali često smo svjedosi da se ta sredstva ne realizuju. Kako to komentarištete? Da li je vantjelesna oplodnja još uvijek tabu tema u BiH, zbog čega se neki supružnici uzdražavaju od nje?

UDRUŽENJE „BEBE“: Kod nas u istočnoj Hercegovini se realizuju odobrena sredstva u Gradu Trebinju i Opštini Nevesinje. Grad Trebinje izdvaja sredstva u cjelosti za jedan pokušaj vantjelesne oplodnje za svoje građane, dok Opština Nevesinje izdvaja 4.000,00 KM po bračnom paru. Ostale opštine izdvajaju sredstva u skladu sa mogućnostima.

ISTOK: Jedan od glavnih ciljeva vašeg Udruženja je i materijalna podrška porodicama sa problemom steriliteta (liječenje, nabavka lijekova po povoljnim cijenama, rehabilitacija, habitacija i dr.). Da li ima donatora u našoj zemlji koji, pomažući vašem Udruženju pomažu vantjelesnu oplodnju i povećanje nataliteta u RS?

UDRUŽENJE „BEBE“: Da, imamo donatora koji pomažu udruženju, ali s obzirom da je veliki broj bračnih parova koji imaju problem steriliteta ta sredstva nisu dovoljna i nadamo se da će i ubuduće ljudi dobre volje imati sluha za naš problem i nastaviti da pomažu ovoj populaciji.

ISTOK: Da li se opštine/gradovi ali i Vlada RS dovoljno posvećuju ovom problemu, izdvajaju li dovoljna novčana sredstva za vantjelesnu oplodnju?

UDRUŽENJE „BEBE“: U Republici Srpskoj se realizuju dva postupka vantjelesne oplodnje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS, što u većini slučajeva nije dovoljno da se bračni parovi ostvare kao roditelji. Zemlje u okruženju svojim građanima daju tri i više pokušaja vantjelesne oplodnje. Što se tiče opština u RS većina ih ne izdvaja sredstva za vantjelesnu oplodnju nego što izdvajaju.

ISTOK: Znamo da je proces vantjelesne oplodnje izuzetno skup. Da li ima slučajeva, da supružnici i pored velike želje da dobiju dijecu, nisu uspjeli da obezbijede sredstva i koji je procenat takvih slučajeva?

UDRUŽENJE „BEBE“: Vantjelesna oplodnja košta od 5.500,00 do 15.000,00 KM u zavisnosti od problema koji bračni par ima. Supružnici se kreditno zadužuju da bi uradili postupak vantjelesne oplodnje. I sigurno da postoje bračni parovi koji su zbog nedostatka materijalnih sredstava odustali od daljih pokušaja da se ostvare kao roditelji.

ISTOK: Kada supružnici odluče da potraže pomoć u vašem Udruženju, na koji način im pomažete?

UDRUŽENJE „BEBE“: Dugogodišnjim radom udruženje je steklo dobru reputaciju u klinikama u RS i regionu i ima stalne kontakte sa eminentnim stručnjacima iz oblasti steriliteta. Tako da kada bračni par dođe u udruženje na jednom mjestu dobije sve potrebne informacije koje su im potrebne da krenu sa liječenjem i tokom liječenja imaju podršku žena koje volontiraju u udruženju . Na žalost, udruženje ponajmanje može finansijski da pomogne bračnim parovima.

ISTOK: Kako zdravstvene ustanove na području Hercegovine i RS pomažu u liječenju, tačnije kako su snabdjeveni potrebnim aparatima i lijekovima za liječenje striliteta?

UDRUŽENJE „BEBE“: U RS ima samo jedna klinika, Medico-S u Banja Luci, koja radi vantjelesne oplodnje. Što se tiče početne dijagnostike steriliteta u Opštoj bolnici Trebinje i u bolnici u Nevesinju rade se osnovne analize, kao i operativni zahvati potrebni za dijagnostiku problema. Zahvaljujući mnogobrojnim donatorima, a na molbu udruženja, 2013.god. je nabavljen histeroskop za Opštu bolnicu Trebinje koji je bio potreban za ginekološke intervenicije, ne samo za žene koje se liječe od steriliteta već za sve žene istočne Hercegovine koje imaju ginekološki problem.

ISTOK: Brojni su primjeri pokušaja vantjelesne oplodnje. Neki su sa pozitivnih ishodom ali je i dosta onih sa negativnim ishodom? Koji je pocenat supružnika koji nakon neuspjelog pokušaja izgube nadu i odustaju?

UDRUŽENJE „BEBE“: Svaki neuspjeh je težak za bračne parove, ali poslije par dana nastavljamo dalje.

ISTOK: Koji je po vama najuporniji primjer vantjelesne oplodnje sa kojim ste se susreli?

UDRUŽENJE „BEBE“: Imamo bračni par koji je uspjeo iz 12 pokušaja vantjelesne oplodnje.

ISTOK: Da li vantjelesnu oplodnju teže prihvataju muškarci ili žene?

UDRUŽENJE „BEBE“: U svakom slučaju su muškarci ti koji teže prihvataju sve, pa i to da imaju problem, mada uvijek ima izuzetaka.

ISTOK: Koji je Vaš savjet osobama sa problemom striliteta?

UDRUŽENJE „BEBE“: Generalno, savjet je da ne čekaju, vrijeme ne liječi sterilitet. Što prije priznaju sebi da imaju problem prije će ga i riješiti.

ISTOK