Petrovdan – 12. jul, kao da je sudbonosno vezan za Nikšić i željeznicu. Tog dana je 1938. prvi voz iz pravca Bileće ušao na željezničku stanicu Nikšić, a deset godina kasnije i krenuo iz grada pod Trebjesom ka tadašnjem Titogradu.

Pruga Nikšić – Bileća bila je jedina građena u Kraljevini Jugoslaviji i na području Crne Gore, a odluku o gradnji donijela je Vlada 31. avgusta 1935. godine. Predračunska vrijednost radova bila je oko 68 miliona dinara, da bi za gradnju pruge bilo potrošeno 20 miliona više od toga.

Na gradnji pruge, koja je bila podijeljena na sedam dionica, dnevno je bilo uposleno od 1.600 do 2.000 radnika. Radovi su tekli sporo zbog teškog terena, a gradili su se i potporni zidovi, nasipi, usjeci.

Pruga duga 71 kilometar bila je uskog kolosijeka i imala je šest stanica – Nikšić, Stuba, Trubjela, Podbožur, Vilusi i Petrovići. Probijeno je sedam tunela ukupne dužine 962 metra, a najduži je bio kod Božura – 265 metara, dok se najveća kota nalazila na Trubjeli, na 852 metra nadmorske visine.

Poslije Drugog svjetskog rata, prugom Nikšić – Bileća odvijao se i teretni i putnički saobraćaj. Posljednji voz iz Nikšića za Bileću pošao je 29. maja 1976. godine, u 13 sati i 18 minuta

(Svetlana Mandić/fb stranica Bileća Vijesti Onlajn)