Službeni podaci kojima raspolažu entitetski zavodi za statistiku pokazuju kako je u posljednje četiri godine u Federaciji BiH zaposleno 86. 730 osoba, u prosjeku 22 hiljade svake godine.

Naime, ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u devetom mjesecu 2015. godine iznosio 448.232 osobe, dok je u devetom mjesecu 2019. godine broj zaapolenih iznosio 534.962 osobe.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske u devetom mjesecu 2015. godine u tom entitetu bilo zaposleno 243.166 osoba. Četiri godine kasnije, u Republici Srpskoj  zaposlenih je bilo 268.926, što će reći da je za protekle četiri godine broj zaposlenih porastao za 25.760, u prosjeku oko 6,4 hiljade godišnje.

(S.B.)