Iako se opština već duži niz godina nalazi u katastrofalnoj finansijskoj situaciji i na rubu je kolapsa, opštinsko rukovodstvo obećava poboljšanje infrastrukure, što predstavlja pokušaj manipulacije nad biračima.

U opštini Bileća od 2012. godine nije bilo nijednog infrastrukturnog projekta, a danas se opštinska administracija, zajedno sa načelnikom opštine, aktivistima SNSD-a i pojedinim odbornicima upušta u manipulaciju nad narodom, koji se nalazi na rubu gole egzistencije.

Zanimljivo je da se u selu Bogdašići, par mjeseci prije izbora ,obećava i počinje rad na završetku projekta vodosnabdijevanja, koji je počeo čak 2011. godine, što nas navodi na zaključak da je jedan od ciljeva realizacije projekta, čista izborna manipulacija nad stanovništvom ovoga sela, koji bi se trebali zapitati zašto ova vlast u projekat kreće par mjeseci prije izbora, a projekat je bio u fazi realizacije 2011. godine, kada je glavni vodovodni vod došao do ulaza u selo. Od tada do danas proteklo je već punih šest godina. Punih šest godina seljani su čekali da se lokalna vlast smiluje na njih. Takodje radovi traju i u dijelu izgradnje vodovoda prema selu Vlahinja i crnogorskom selu Koravlica. Na postojeći vodovod u naselju Mrežica, koji je upitnog kapaciteta planiraju se prikopčati pomenuta sela. Za to, kako smo obavješteni ne postoji potrebna dokumentacija i dozvole, niti se sa tim slažu svi mještani Mrežice.

Ovo nije kraj manipulativnih poteza lokalnog SNSD-a. Stanovnicima pojedinih naselja u opštini Bileća aktivisti SNSD- a obećavaju rješavanje problema izgradnje kanalizacione mreže i od njih traže da svojim potpisom osiguraju glas za SNSD na predstojećim izborima. Takav slučaj je sa naseljem iznad baraka, gdje su stanovnici navedenog naselja platili priključak na kanalizacionu mrežu. Za izvodjenje većine radova koristi se mašina za kopanje, koja pripada državnom preduzeću “Elektrohercegovini”, tako da se izgleda, ovo preduzeće među prvima uključilo u realizaciju predizborne kampanje u Bileći.

Ne znamo da li je veća sramota ili grijeh da se u 21. vijeku od gradjana traži glas, kako bi imali najneophodnije uslove za život?

ISTOK