Javna preduzeća kojima upravlja Vlada Republike Srpske (RS) u prethodnih pet godina su u budžet tog bh.entiteta uplatila putem dividendi oko 106,5 miliona, što, po ocjeni opozicije, malo i govori o njihovom lošem radu.