Stana Kovačević iz sela Crnovode u Bosni, je zajedno sa svojim suprugom pošla u rat 1876. godine. Nije bilo uobičajeno da žena u uniformi, sa oružjem u rukama ratuje na frontu protiv osmanskih vojnika.

To nije bilo prihvatljivo ni za srpsko rukovodstvo, pa se Stana zbog toga morala prerušiti u muškarca. Obukla je muško odijelo i obrijala glavu i tako opstala kao borac na frontu.

U boju na Drini, niko nije posumnjao u njen identitet, ali se ubrzo nakon ranjavanja njenog supruga otkrilo da je medju borcima ipak žena.

Stana je izgubila mjesto u ratnom stroju, jer je bilo nezamislivo da se žena nadje medju srpskim vojnicima na liniji fronta.

Zbog vrlo nepovoljne situacije na Moravskom frontu, oni isti koji su udaljili Stanu iz redova drinskih junaka, odlučili su da se žena ipak može javiti kao dobrovoljac i učestvovati u ratu. Za Stanu je to bila prilika da se opet bori za slobodu.

Zadivila je svojom neustrašivošću i hrabrošću, zbog čega je i bila nagradjena od strane generala Černjajeva, koji je skinuo medalju za hrabrost sa svojih grudi i predao je junakinji sa Drine.

ISTOK