U Helikopterskom servisu odbacuju da im je takva dozvola potrebna, iako priznaju da je za njihovu djelatnost u ovoj oblasti nadležan Zakon o vazduhoplovstvu BiH, za čiju primjenu je nadležna BHDCA.

Kako prenose pojedini portali, Helikopterski servis Republike Srpske nema dozvolu za vazdušni transport pacijenata. Za takav transport mu je potrebno posebno odobrenje za obavljanje operacija helikopterske hitne medicinske pomoći koje podrazumijeva da mora posjedovati AOC za komercijalne operacije.

U Helikopterskom servisu odbacuju da im je takva dozvola potrebna, iako priznaju da je za njihovu djelatnost u ovoj oblasti nadležan Zakon o vazduhoplovstvu BiH, za čiju primjenu je nadležna BHDCA.

“Letovi za potrebe VMT-a, izvode se u skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, kao i drugim podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju, tako da nema potrebe za izdavanjem posebnih dozvola, a naročito jer je riječ o transportu pacijenata iz jedne bolničke ustanove u drugu”, kažu u Helikopterskom servisu Republike Srpske.

POZIVAMO SE NA ZAKON KOJI NE POŠTUJEMO

Podzakonski akt na koji se pozivaju iz Helikopterskog servisa Republike Srpske su, između ostalih, i Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama, u kom se navodi kako se operacije helikopterske hitne medicinske pomoći (HEMS) se mogu upotrebljavati helikopteri ukoliko operator ima odobrenje nadležnog organa.

U Pravilniku se takođe, u Poddijelu J definiše da za dobijanje takvog odobrenja od nadležnog organa, operator mora obavljati operacije u komercijalnom vazdušnom prevozu (CAT) i imati CAT AOC.

Ovim je jasno da Helikopterski servis Republike Srpske, kao operater mora dobiti odobrenje nadležnog organa kao i AOC (Potvrda vazdušnih operatora), iako oni u svojoj izjavi tvrde suprotno.

Štaviše, sam Pravilnik definiše kako se svaki let čija je svrha pružanje hitne medicinske pomoći, kada je neophodan trenutan i brz prevoz (HEMS), mora da se odvija na uz „Odobrenje za HEMS“. Izdavanje ovog Odobrenja je u nadležnosti BHDCA ,što je potvrdio svojom izjavom i Republički zdravsteni inspektor, sam Helikopterski servis Republike Srpske ali i zakon.

Jedan od osnovnih razloga zbog kojeg Helikopterski servis ne posjeduje ovu dozvolu je činjenica da servis ne posjeduje nijedan helikopter sa dva motora, a što je, prema međunarodnim propisima, glavni preduslov za vazdušni medicinski transport.

Helikopterski servis Republike Srpske raspolaže sa ukupno tri helikoptera a u toku 2018. godine izvedeno je 30-ak operacija vazdušnog medicinskog transporta (VMT). Ni jedan od tih helikoptera nije sertifikovan u kategoriji A, to jest kategoriji višemotornih helikoptera. Takvi helikopteri garantuju siguran nastavak leta poslije otkaza jednog motora, dok helikopteri sertifikovani u kategoriji B (višemotorni i jednomotroni helikopteri koji ne ispunjavaju zahtjev kategorije A) nemaju garantovanu mogućnost nastavka sigurnog leta poslije otkaza motora).

Očigledno je da Helikopterski servis Republike Srpske ne samo da obavlja operacije vazdušnog medicinskog transporta bez odgovarajuće dozvole nadležnog organa, već to vrši služeći se neodgovarajućim letilicama koje dovode u opasnost već povrijeđene i bolesne pacijente.

Nedavno vlada RS dopunila je Uredbu o osnivanju Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske i na taj način omogućila da ovaj servis koristi i član Predsjedništva BiH iz RS. Ova Uredba se mijenja kako bi se dala mogućnost da helikoptere Srpske koristi Dodik.

Očito nikoga nije briga što helikopteri tog servisa nemaju potrebne dozvole za vazdušni transport pacijenata.

(BN/Našportal)