Regionalni put koji vodi od Dobrog Polja pa sve do Kalinovika je u lošem stanju. Najkritičnije je kroz selo Jažiće, gdje pojedine rupe je nemoguće zaobići. Stanovnici Kalinovika, koji najviše koriste ovaj put i kojima je on jedina veza sa ostatkom svijeta ističu da je stanje toliko loše, i da očekuju da konačno neko nešto preduzme.

Po njima za stanje puta krivi su pretovareni kamioni koji svakodnevno uništavaju već uništen put. Ono što njih ljuti jeste nebriga opštinskih vlasti što mjesecima nema nikakve popravke niti radova održavanja.

Drvna građa stalno ide, kamioni mahom pretovareni, a niko se nije udostojio ni jedne jedine popravke. Opština Kalinovik kao i ŠG „Zelengora“ zaduženi za održavanje puta koji koristi još uvijek ništa ne preduzimaju i ako se hvale pozitivnim rezulatatima.

Najkritičnije je na raskrsnici Kalinovik-Jažići-Jelešca, gdje osim rupa na putu postoje i oštećenja mosta na kome se nalazi rupa prečnika jednog metra i dubine oko dva metra. Stanovnici apeluju da se što prije nešto preduzima, a neki od njih su se sami počeli da nasipaju rupe šljunkom.

Slike kažu govore više od hiljadu riječi, ali stanje puta čak ni slike ne mogu prikazati. Gore je od lošeg.

ISTOK