Protiv Subašića se pokreće istraga zbog toga što je, kako piše u rješenju, “dana 13. 04. 2019. godine u poštansku kancelariju broj 71123, na adresi Zmaja Jovina 9 u Istočnom Sarajevu, predao pismo koje je dostavljeno Esadu Mavriću na adresu Kancelariju Savjeta Evrope u Ulici Zmaja od Bosne 71 000 Sarajevo kojim se njegova supruga optužuje za ljubavnu vezu sa predsjednikom Centralne izborne komisije”.

Iako se stiče utisak da usljed paralize vlasti na državnom nivou savezne insitucije ništa ne rade posljednjih mjeseci, stvari ipak stoje drugačije, posao u ministarstvima, državnim agencijama odvija se normalno uobičajenim ritmom.

Tako se, na primjer, pred Agencijom za državnu službu BiH prije nekog vremena našao jedan krajnje neobičan, bizaran “slučaj” koji ukazuje na moguće nedolično, kažnjivo ponašanje jednog državnog službenika.

Neven Akšamija, direktor ove agencije je 27. juna potpisao Rješenje o pokretanju istrage protiv Jakufa Subašića, državnog službenika zaposlenog u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine gdje je obavlja dužnost šefa Sektora za informisanje, međunarodnu saradnju, protokol i obuku.

Protiv Subašića se pokreće istraga zbog toga što je, kako piše u rješenju, “dana 13.04. 2019.godine u poštansku kancelariju broj 71123, na adresi Zmaja Jovina 9 u Istočnom Sarajevu, predao pismo koje je dostavljeno Esadu Mavriću na adresu Kancelarije Savjeta Evrope u Ulici Zmaja od Bosne 71 000 Sarajevo kojim se njegova supruga optužuje za ljubavnu vezu sa predsjednikom Centralne izborne komisije”.

Prema nekim informacijama, pored Esada Mavrića, zaposlenika Kancelarije Savjeta Evrope u BiH, anonimna prijave o ljubavnoj vezi njegove supruge sa Brankom Petrićem, predsjednikom CIK-a BiH, upućena je i na adresu ove institucije.

Takođe prema neslužbenim informacijama, nakon što je utvrđeno da su pisma upućena iz pošte u Istočnom Sarajevu, Petrić je zatražio video-snimke sa nadzonih kamera u pošti i na njima prepozna svog kolegu Jakuba Subašića kao pošiljaoca.

Šta se zaista dešavalo, da li je Subašić odgovoran i kakve će sankcije zbog toga imati, trebala bi utvrditi petočlana Disciplinska Komisija Agencije za državnu službu BiH na čijem je čelu Jasmina Hadžiabdić, šefica Sektora u Centralnoj izbornoj komisiji BiH

(SB)