Osma redovna sjednica Skupštine opštine Novo Gorazde održaće se u petak, 02.03.2018. godine.

Na osmoj redovnoj sjednici Skupštine, dominirace prijedlozi programskih akata koje je Opština duzna usvojiti saglasno zakonskim odredbama.
Tako ce se na dnevnom redu sjednice naći: Prijedlog programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajednicke komunalne potrošnje u 2018-oj godini na području opštine Novo Gorazde, Prijedlog programa o namjenskom utrošku sredstava od posebnih vodnih naknada za 2018. godinu, Prijedlog programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zamljišta u svojini Republike za 2018-u godinu i Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za prodate šumske drvne sortimente u 2018-oj godini.

Odbornici ce se izjašnjavati i o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o izgradnji, uredjenju i održavanju groblja na području opštine Ustipraca, Prijedlogu rjesenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poslove opštinske uprave, Prijedlogu odluke o ustanovljenju i visini prava na naknadu za rad članovima upravnih odbora javnih ustanova ciji je osnivac opština Novo Gorazde, te Prijedlogu rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU “Centra za socijalni rad” Novo Gorazde i imenovanje vršioca duznosti JU “Centar za socijalni rad” Novo Gorazde.
Sjednica ce početi sa radom u 9.00 časova.

(opština Novo Goražde)