Trebinjci su sa novom knjižicom za izmirenje obaveza za odvoz komunalnog otpada dobili i obavještenje da dođu u „Komunalno” preduzeće do 11. marta radi zaključivanja ugovora o pružanju usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja smeća.

U pozivu je navedeno da su ugovor dužni zaključiti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima RS, koji je stupio na snagu prije osam godina. Takođe, građani su upozoreni da su sudski troškovi na prijedlog za izvršenje odnosno tužbu 100 KM.

– Prvi put sam ovo dobila. Ne znam o čemu se radi. Redovno plaćam odvoz smeća, nikada nisam imala dugovanja. Samo mi je inkasant rekao da moram otići da potpišem neki ugovor, a vidjela sam da je napisano i na knjižici. Ovih dana, ako odem da potpišem, vidjeću o čemu se radi – rekla je za Srpskainfo jedna starija Trebinjka.

U trebinjskom „Komunalnom” navode da je veliki broj građana, vlasnika stanova i kuća, od 11. februara, kada je počelo potpisivanje, dolazio i potpisao ugovore o pružanju usluge prikupljanja odvoženja i deponovanja komunalnog otpada.

U ovom preduzeću pojašnjavaju da do sada nije bilo ugovora u pisanoj formi između „Komunalnog” a. d. Trebinja i korisnika njihovih usluga. Uveli su ih kako bi, u slučaju parničnog postupka, imali validan dokument na sudu, jer se njima obavezuju korisnici usluga odvoza smeća da redovno izmiruju obaveze. Upravo dosadašnje nepostojanje pisanih ugovora koštalo je trebinjsko „Komunalno” gubljenja nekoliko sudskih sporova.

– Pošto imamo nesavjesnih pojedinaca, koji ili ne mogu, ili iz nekih drugih razloga, ne žele da plaćaju naše usluge, morali smo pristupiti potpisivanju ugovora o odvozu komunalnog otpada iz stambenih zgrada i kuća. To je jedini način da u parničnom postupku posjedujemo dokument na koji se možemo pozvati. Ako ugovora nema, gubimo spor – pojašnjava Branka Grahovac, rukovodilac pravne službe u ovom preduzeću.

Ona dodaje da će se, ukoliko korisnik odbije da potpiše ugovor, primjenjivati zakonska odredba za formularni ugovor, što podrazumijeva da je ugovor ponuđen i potpisan.

Grahovčeva kaže da je lani bilo 170 neredovnih platiša protiv kojih su pokrenuti izvršni postupci i desetak sudskih sporova, od kojih su komunalci izgubili nekoliko, pošto s njima nisu bili zaključeni pisani ugovori o obavezi plaćanja odvoza komunalnog otpada.

Odluku usvajao Grad

Usluge odvoza smeća u Trebinju do sada su se građanima naplaćivale na osnovu Odluke o odvozu komunalnog otpada koju donosi grad Trebinje, a kojom je bilo regulisano da pružanje usluge podrazumijeva i njeno plaćanje.

Računi za odvoz smeća za domaćinstva u Trebinju su kreću od 3 do 30 KM, u zavisnosti od površine stambenog prostora. Za prosječnu površinu stana oko 55 kvadrata vlasnik plaća 7 KM sa PDV.

(srpskainfo)