Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS odbacilo je inicijativu koja je krajem prošle godine upućena Narodnoj skupštini Srpske, a u kojoj se tražilo da se kroz zakonsku proceduru omogući ostvarivanje prava na novčanu naknadu osobama koje su u proteklom ratu dobile otkaz na području Srpske i više od 15 godina su nezaposlene.

Kako je za Srpskainfo potvrđeno u ovom ministarstvu, riječ je o inicijativi koju je 27. decembra prošle godine predsjedniku NSRS podnijela Suada Hadžisaković iz Banjaluke.

Ona je predložila da se kroz zakonsku proceduru omogući ostvarivanje mjesečne naknade u visini 50 odsto zagarantovanog ličnog dohotka, do ostvarivanja prava na penziju licima koja su dobila otkaz u periodu 1992-1995. godine, ali pod uslovom da se redovno javljaju Zavodu za zapošljavanje 15 i više godina, te da imaju 55 i više godina starosti i najmanje 15 i više godina radnog staža.

– U procesu razmatranja ove inicijative konstatovano je da je ranije važećim Zakonom o radu bilo uređeno pitanje naknade građanima kojima je u periodu 31.12.1991. – 16.11.2000. godine nezakonito prestao radni odnos, te da važeći Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa načelima ostvarivanja prava srazmjerno dužini trajanja osiguranja, propisuje i uređuje prava po osnovu nezaposlenosti na jednak način za sve radnike, odnosno nezaposlena lica – navode u ovom ministarstvu.

Obzirom na navedeno, ovo ministarstvo je zauzelo stav da je pomenuta inicijativa neosnovana i da bi njeno eventualno prihvatanje moglo značajno da optereti finansiranje oblasti zapošljavanja i dovede u pitanje funkcionisanje čitavog sistema.

(srpskainfo)