Republičko javno tužilaštvo obustavilo je istragu protiv direktora Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, saopšteno je danas iz ove institucije.

“Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala obustavilo je istragu protiv direktora Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željka Karana zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i krivično djelo Nesavjestan rad u službi na štetu oštećenog Davida Dragičevića, jer prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Prije donošenja ove odluke, tužilaštvo je izvršilo uvid u dokaze dostavljene uz izvještaj o učinjenom krivičnom djelu i uvid u spis Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu o okolnosti smrti Davida Dragičevića, prije svega Obdukcioni zapisnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, Obdukcioni nalaz sudskog vještaka za oblast medicina-sudska medicina Ivice Milosavljevića iz Beograda, te nalaz i mišljenje vještaka specijalista sudske medicine iz Zagreba koji su se u svom nalazu i mišljenju izjasnili da su obdukcija koju je radio osumnjičeni i reobdukcija koju je izvršio Ivica Milosavljević izvršene korektno i u skladu sa pravilima sudsko medicinske struke.Tužilaštvo je saslušalo i više lica u svojstvu svjedoka.

U prilogu ovog saopštenja, dostavlja se i Naredba o obustavi istrage broj:T12 1 KTK 0000768 18 od 31.10.2018. godine”, navodi se u saopštenju.

(BN)