Konkurs za direktora Inspektorata Republike Srpske je u toku, a među uslovima koje kandidati treba da ispunjavaju je, između ostalog, završen medicinski fakultet – smjer farmacija koji ima aktuelna v.d. direktorica te inspekcijske uprave Danijela Batar.

Batareva je na funkciju vršioca dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove – Inspektorata RS postavljena u maju prošle godine, nakon što je Vlada smijenila dotadašnjeg direktora Predraga Tomića.

Dok je Tomić zbog razrešenja vodio sudski spor s Vladom, Bartareva je poništila konkurs koji je u oktobru 2018. godine bio raspisan za izbor direktora Inspektorata jer prema tom konkursu nije ispunjavala uslove za direktorsku poziciju.

Nakon toga je izmjenila Pravilnik o sistematizaciji, koji je Vlada RS prihvatila, a u kojem je među neophodne uslove za tu poziciju Batareva dodala svoje zanimanje.

Nakon toga je raspisan novi konkurs u decembru prošle godine u kojem je, kao i sada, bilo predviđeno da direktor Inspektorata može da bude i lice sa završenim medicinskim fakultetom, ali samo smjer – farmacija. Upravo onaj koji je završila Batareva.

Nakon što je otkriveno da su uslovi u konkursu namješteni Batarevoj, konkurs iz decembra je poništen jer „nije imenovana konkursna komisija“.

Novi konkurs za Inspektorat raspisan je prije nekoliko dana i otvoren je za prijave do 8. avgusta.

Među posebnim uslovima koje kandidati za direktora Inspektorata treba da ispunjavaju, a tiču se stručne spreme, kao prvi ponovo je naveden završen medicinski fakultet – farmacija.

Posebni uslovi

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer syistem), medicinski fakultet (studijski program farmacija), pravni fakultet ili ekonomski fakultet, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Batarevu je već pet puta Vlada RS imenovala za v.d. direktora u Inspektorat RS, a posljednji put u maju ove godine kada je Vlada izigrala sud koji je presudio da je Tomić smijenjen nezakonito, o čemu je CAPITAL pisao u tekstovima u nastavku.

Vlada slagala da je direktor Inspektorata RS podnio ostavku – Sud Tomića vratio na posao

Vlada RS izigrala sud – Direktora Inspektorata vratila na posao pa na istoj sjednici smijenila

Istraživanje: Političke čistke direktora preko leđa građana

(CAPITAL)