BiH se prema najnovijem Indeksu percepcije korupcije Transparency International nalazi na 91. poziciji od ukupno 180 zemalja, sa ocjenom 38 na skali od 0 do 100, a rezultati pokazuju da posljednjih godina nije zabilježen nikakav napredak.

Poredeći rezultate u posljednjih pet godina, gdje se ocjene kreću od 42 za 2012. i 2013., što je bila najveća ocjena u ovom periodu, do 38 za 2015. i 39. za 2016., vidljivo je da BiH nije napravila nikakav napredak.

Kada je riječ o regionu, najbolje je plasirana Slovenija koja zauzima 34. mjesto sa 61 bodom, potom slijedi Hrvatska koja je zauzela 57. mjesto na listi sa 49 bodova. Srbija je ocijenjena sa 41. bodom i plasirana je na 77. mjestu liste, Kosovo se nalazi na 85. mjestu sa 39 bodova, a najgore je plasiranaje Makedonija. Njoj je pripalo 107 mjesto na listi i 35 bodova.

BiH poziciju na listi CPI dijeli sa Albanijom.

Listu najmanje korumpiranijih zemalja svijeta predvodi Novi Zeland, a potom slijedi Danska, Finska, Norveška, Švicarska, SingapurŠvedska, Velika Britanija, Kanada, Luksemburg, Holandija, Njemačka, Australija, Hong Kong, Island, SAD, Austrija, Belgija, Irska i Japan.

Sirija, Južni Sudan i Somalija su najkorumpiranije i imaju najlošije  ocjene 14, 12 i 9 .

Daljnja analiza rezultata, navode u TI, pokazuje da zemlje s najmanjom zaštitom za novinare i nevladine organizacije (NVO) ujedno  imaju  i tendenciju za najgore stope korupcije.  Analiza ujedno pokazuje da novinari i aktivisti u korumpiranim zemljama svaki dan riskiraju svoje živote u nastojanju da progovore.

(buka)