Iako je školska godina počela, učenici viših razreda područne škole u Kifinom Selu još nisu sjeli u klupe.

Roditelji se protive odluci da se predmetna nastava odvija u kombinovanim odjeljenjima.
Iz uprave škole odgovaraju da je nastava organizovana u skladu sa zakonom.

Nova školska godina počela je prije pet dana, ne i za učenike viših razreda Područne škole u Kifinom selu. Roditelji ne odustaju, ni pod cijenu sankcija. Kažu neće dozvoliti da im je djeca nastavu pohađaju u kombinovanim odjeljenjima.Tvrde i da nisu na vrijeme obaviješteni o svemu. Ukoliko se ne pronađe rješenje spremni su i da voze svoju djecu u centralnu školu u Nevesinje.

Tomislav Grahovac, roditelj

“Ako moraju da zatvore, neka zatvore. Ja samo želim da moje dijetei vsa djeca, svih roditelja, imaju normalne uslove”

Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju je propisano da u područnom devetorazrednom odjeljenje koje ima manje od 36 učenika, nastava mora da se kombinuje. U Kifinom Selu je 28 učenika. Roditelji tvrde da će s e ovakva organizacija nastave odraziti na kvalitet nastavnog procesa.

Slobodan Milošević, roditelj

“Nije ravnopravan onaj ko ima čas 45 minuta, a ovi bi imali 22,5 minuta, sa ometanjem. Ajoš jedna stvar, ova je škola izuzetno uspješna. Iz ove škole potiču republički, regionalni prvaci.”

Tatjana Jonlija, roditelj

“Djeca koja idu u čista odjeljenja, postižu puno bolje rezultate, nego djeca iz kombinovanih odjeljenja.”

Iz menadžmenta škole poručuju da razumiju brigu roditelja, i da bi najbolje bilo da se natsva odvija u čistim odjljenjima, ali da s e zakonski poropisi moraju poštovati. Direktorica Mara Šaran kaže da su djeca u ovoj školi i razrednu nastavu pohađala u kombinovanim odjeljenjima.

Mara Šaran, direktorica OŠ “Risto Proroković”, Nevesinje

“Očekujemo odgovor od ministarstva, ovih dana, kakav će oni stav zauzeti. Jednostavno, ne možemo uticati na roditelje da promijene svoje mišljenje, da dovedu djecu u školu.”

Roditelju su uputili i peticiju resornom ministarstvu na koj način će se sve riješi ostaje da se vidi.

(BHRT)