Šef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica rekao je da klub poslanika ove stranke neće prihvatiti Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, jer Vlada, kako kaže, skoro polovinu izvornih prihoda u budžetu troši na otplatu dugova.

“To je neprihvatljivo i to treba mijenjati”, rekao je Govedarica tokom rasprave na posebnoj sjednici Narodne skupštine o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu.

On je naveo da Vlada Srpske od 2012. godine, kada je usvojen novi Zakon o zaduženju, dugu i garancijama Srpske, pokriva budžetski deficit kratkoročnim i dugoročnim zaduženjima.

Govedarica je dodao da je time dobijen jedan veliki okvir za zaduživanje, koji je drastično veći nego što je bilo po starom zakonu.

Prijedlogom odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu vrši se izmjena maksimalnog iznosa dugoročnog zaduživanja Srpske za ovu godinu sa 477.000.000 KM na iznos do 540.126.000 KM.

(BN)