Da se u Bosni i Hercegoivini konkursi namještaju i prilagođavaju kako bi bili zaposleni podobni kandidati, već je postala ustaljena praksa. To dokazuje i konkurs Ministarstva finansija Republike Srpske koji je raspisan početkom ove godine, a gdje su za radno mjesto koje prati zaduživanje opština i gradova kao uslov umjesto ekonomskog fakulteta, izmjenom pravilnika, naveli Visoku školu za primjenjene i pravne nauke.

Ministarstvo finansija Republike Srpske traži višeg stručnog saradnika za praćenje zaduživanja opština i gradova i vanbudžetskih fondova, a prema ranijoj sistematizaciji za to radno mjesto uslov je bio završen ekonomski fakultet.

Međutim u novembru prošle godine, Ministarstvo mijenja sistematizaciju i za to radno mjesto, umjesto ekonomiste definiše potpuno novi obrazovni profil kanidata.

U članu 110. riječi „ekonomski fakultet“ zamjenjuju se riječima „Visoka škola za primjenjene i pravne nauke“.

Pravilnik po kojem se zaduživanjem opština i vanbudžetskih fondova ne treba baviti ekonomista nego osoba sa Visokom šlolom primjenjenih i pravnih nauka, potpisao je tadašnji ministar finansija Zoran Tegeltija.

Međutim iz ovog ministarstva danima odbijaju da BN televiziji dostave informaciju zbog čega je došlo do izmjene spornog pravilnika.

Iz civilnog sektora upozoravaju da je “ovakvo ponašanje javnih institucija sporno, jer pored sumnje u namještanje konkursa, ugrožava i pravo svih građana na fer zapošljavanje”.

“Ovo je samo jedna od mnogih neregularnosti koje se dešavaju kod zapošljavanja u javne institucije” upozoravaju u Transparensiju BiH.

Mogućnosti izmjena posebnih uslova, kao i visok značaj intervjua kod bodovanja kandidata na javnim konkursima, otvorili su u domaćim institucijama praksu da se konkursi prilagođavaju onima koji su podobni po raznim osnovama, umjesto da se prilika da rade da najsposobnijim kadrovima.

 

(BNTV)