Novcem građana Republike Srpske još se finansira „Andrićgrad“ u Višegradu.

Ministarstvo trgovine i turizma je u prošloj godini na osnovu zaključka Vlade Republike Srpske društvu “Andrićgrad” d.o.o. Višegrad dodijelilo kapitalni grant u iznosu od milion KM i pri tome prekršilo svoje uredbe, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora.

Milion maraka dodjeljeno je, kako je navedeno, za finansiranje izvođenja radova na „objektima parternog uređenja u naselju Andrićgrad“.

Revizori su upozorili da ta dodjela sredstava nije u skladu sa članom 5. Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

I ovo nije prvi put da se daju sredstva iz ovog resora Vlade Republike Srpske za iste namjene. U izvještaju o realizaciji Strategije turizma u Srpskoj u 2016. godinu takođe se pominje „objekat parternog uređenja“ u „Andrićgradu“, a tada je dat iznos od 300.000 KM.

Iako su Republika Srpska i opština Višegrad uložili u projekt „Andrićgrad“ najviše sredstava, u osnovanom privrednom subjektu “Andrićgrad” oni su manjinski akcionari sa po 24,5 odsto kapitala, a većinski paket je u rukama režisera Emira Kusturice, odnosno njegovog preduzeća „Lotika“ d.o.o. Užice.

Pa ipak „Andrićgrad“ je lani dobio najveći dio kapitalnog granta Ministartsva trgovine i turizma Srpske, odnosno novca poreskih obveznika.

U izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine i turizma Srpske u 2017, preporučeno je resornom ministru da obezbijedi da se dodjela grantova vrši u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

Zbog više propusta Ministarstvo je od Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS dobilo mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i usklađenosti.

(Agencije)