BANJALUKA – „Hidroelektrana Dabar“ platiće firmi AF-Consult Ltd. iz Skoplja 2,2 miliona KM za konsultantske usluge prilikom izrade ugovora potrebnih za realizaciju projekta HE “Dabar”.

Tender za „angažovanje eksperata za konsultantske usluge radi izrade ugovora potrebnih za realizaciju projekta HE Dabar“, raspisan je još u avgustu, a tek ovog mjeseca postupak je priveden kraju.

U obavještenju o dodjeli ugovora „HE Dabar“ je navela da je na tender stigla samo jedna ponuda i to makedonske firme koja je ponudila neznatno nižu cijenu od one koja je navedena u tenderskoj dokumentaciji.

AF-Consult Ltd. ponudila je da za 1,89 miliona KM bez PDV-a, odnosno za oko 2,2 miliona KM sa PDV-om uradi tenderom tražene poslove.

Tenderom je precizirano da konsultantske usluge, između ostalog, obuhvataju analizu rizika i njegovu alokaciju između potencijalnih ponuđača i države/entiteta, pružanje savjetodavnih usluga u cjelopkupnom procesu pregovora sa potencijalnim ponuđačima, o uslovima i zaključenju ugovora.

Izabrani ponuđač će pružati i savjetodavne usluge prilikom izbora modela finansiranja, analizu i procjenu ponudu u vezi sa odabranom tenderskom procedurom, savjetodavne usluge u vezi sa strukturama modela finansiranja…

Izgradnja i puštanje HE Dabar koštaće oko 200 miliona evra

Priprema tehničkih specifikacija, garancija i ostalih zahtjeva vezanih za ugovaranje finansiranja i izgradnje HE Dabar po principu „ključ u ruke“, priprema liste potencijalnih ponuđača, priprema nacrta ugovora za finansiranje i izgradnju HE Dabar su još neki od poslova koje će raditi izabrani konsultant.

Tenderskom dokumentacijom precizirano je da je „HE Dabar“ u prethodnom periodu završila pripremne radove, izradila glavni projekat za sve objekte, studiju izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, te da je u završnoj fazi proces eksproprijacije zemljišta za dobijane građevinskih dozvola.

„’HE Dabar’ posjeduje ekološku dozvolu za izgradnju svih objekata. Procijenjena vrijednost za izgradnju i finansiranje preostalih objekata i aktivnosti i puštanje HE Dabar u rad iznosi oko 200 miliona evra“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

HE „Dabar“ planira da se ova hidroelektrana gradi iz kredita koji bi vraćala u novcu ili električnoj energiji.

Strateški partner ima ulogu da izgradi objekte i obezbijedi finansijska sredstva, a preduzeće „HE Dabar“ samostalno koristi izgrađeni objekat. Partner obezbjeđuje 85 odsto ili više od cijene ugovora za izgradnju i puštanje elektrane u rad, a „HE Dabar“ do 15 odsto cijene ugovora.

Preduzeće „Hidroelektrana Dabar“, koje je u vlasništvu „Hidroelektrana na Trebišnici“, osnovano je 2011. godine.

Mediji su ranije pisali da je za izgradnju i finansiranje HE Dabar, koja pripada sistemu hidroelektrana “Gornji horizonti”, zainteresovano 19 kompanija iz devet zemalja.

(CAPITAL: Marina Čigoja)