DOBOJ – „Željeznice Republike Srpske“ (ŽRS) završile su prošlu godinu sa neto dobiti od 28,5 miliona KM, zahvaljujući isključivo tranšama kredita Svjetske banke koje su im doznačene lani, ali koliko je njihovo finansijsko stanje teško vidljivo je iz akumuliranog gubitka koji je skoro 83 miliona maraka.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja za 2018. godinu ukupni prihodi ŽRS su u 2018. godini iznosili 120,7 miliona KM, što je za 51,1 milion KM više nego godinu ranije.

ŽRS su na osnovu prodaje učinka ostvarile prihode od 38,7 miliona KM i ostvarile pad od oko 765.000 KM. Ostali poslovni prihodi iznose 78,1 milion i veći su za 51,3 miliona KM.

Rashodi koje su ŽRS imali lani iznose 92,2 miliona KM i za oko četiri miliona su manji nego u 2017. godini.

Najviše, oko 41,4 miliona su potrošena na plate, naknade plata i ostale lične rashode. Ovi troškovi pali su za oko pet miliona u odnosu na 2017.

Oko 17,8 miliona KM ŽRS su dale za troškove kamata, skoro milion više nego lani.

ŽRS potražuju 14,2 miliona, dok su joj obaveze dostigle 340 miliona KM, od čega 115,7 miliona čine krediti koji se mogu konvertovati u kapital.

“Željeznice RS” se nalaze u procesu restrukturiranja u okviru kojeg je sa Svjetskom bankom dogovoren kredit od 51,3 miliona evra. Kredit je namijenjen za izmirenje dugova prema radnicima i Poreskoj upravi, za otpremnine za smanjenje broja zaposlenih i za organizaciono restrukturiranje.

Planom finansijskog i operativnog restrukturiranja „Željeznica RS“ predviđeno je da u procesu restrukturiranja Vlada RS sva potraživanja prema tom preduzeću konvertuje u kapital, da kreditom Svjetske banke plate dugove radnicima i Poreskoj upravi RS i da redovno dobijaju grant od 25 miliona KM godišnje.

Isplata 26,5 miliona evra prve tranše kredita Svjetske banke za restrukturisanje ŽRS bila je u novembru prošle godine.

(CAPITAL: Svjetlana Šurlan)