Vlada Republike Srpske je na prvoj sjednici održanoj 27. 12. 2018. donijela dvije odluke kojima se Ministarstvu finansija Republike Srpske dodjeljuje ukupno 60 miliona KM na raspolaganje bez naznake u koje svrhe će ta sredstva biti utrošena.

Odlukama broj 04/1-012-2-3416/18 i broj 04/012-2-3415/18, objavljenim 31. 12.2018. u Službenom glasniku Republike Srpske broj 123, odobrava se korišćenje 30 miliona KM novčanih sredstava sa posebnog računa sukcesije – račun klirinškog duga, te dodatnih 30 miliona KM sa posebih računa od privatizacije državnog kapitala.

Za obe ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske, stim da je navedeno kako Ministarstvo oba ova iznosa mora da vrati na izvorni račun sa kojih su podignuti do 31.12.2019, dakle tačno 12 mjeseci nakon podizanja.

Nigdje se u odlukama ne spominje način utroška niti namjena sredstava, što je praksa kada se donose odluke o raspodjeli i transferu javnih sredstava.

Prvu odluku novog saziva vlade Republike Srpske a poslednju u 2018. godini potpisuje predsjednik Vlade Radovan Višković.

(b1.info / BN)