JPŠ „Šume RS“ donijele su novu sistematizaciju radnih mjesta po kojoj su inžinjeri šumarstva razdvojeni na one sa 180 i one sa 240 ECTS bodova, iako i jedni i drugi imaju isto zvanje diplomiranih inžinjera te priznanje osposobljenosti za rad.

Pritom, sedam generacija koje su se školovale u svojevrsnom vakuumu, kada je ovaj studij sa četiri smanjen na tri, a prije nego što se vratio na godinu više, položilo je 39 predmeta, dok su njihove kolege, koje su se školovale godinu duže, u svoje indekse upisale 40 ocjena. Dakle, imali su samo jedan predmet više.

Jedan od nezadovoljnih inžinjera šumarstva je i Sergej Milanović iz Mrkonjić Grada koji ističe da je Komisija JPŠ odlučila da diskriminiše novom sistematizacijom radnih mjesta 150 ljudi, a na osnovu ECTS bodova.

– Tako su inžinjeri šumarstva koji imaju 180 ECTS, koji su studirali tri godine, raspoređeni na neka niža radna mjesta u toj organizacionoj strukturi a na nekim radnim mjestima ne mogu uopšte ni raditi. Šumarski fakultet, u dodatku za diplomu, u opisu školovanja navodi da mi možemo obavljati sve što treba da radi jedan inžinjer šumarstva. Dakle, fakultet nam garantuje da smo osposobljeni za sve to. Razlika u ispitima između nas i onih koji su studirali četiri godine je samo jedan ispit. Uostalom, da li smo mi imali mogućnost izbora kada smo upisivali fakultet hoćemo li studirati tri ili četiri godine – istakao je Milanović za portal SrpskaCafe.

On dodaje da je sa kolegama oformio grupu koja će pokušati pomenutu sistematizaciju ili zaustaviti ili odgoditi, odnosno ublažiti njeno djelovanje.

– Naš cilj jeste da idemo ka Javnom preduzeću da nam tu sistematizaciju radnih mjesta, odnosno njenu primjenu, odgode na dvije godine, dok mi ne ispolažemo razliku predmeta. Na fakultetu su rekli da bi to bilo oko sedam predmeta, da bi dobili dodatnih 60 ECTS bodova. Fakultet nas je tu razočarao jer smo mi sada inžinjeri, učili smo sve što i studenti koji su išli četiri godine. Samo što su nama kompletnu materiju stavili u tri godine. Mi smo tu oštećeni žestoko jer neophodno znanje imamo. Neke predmete nismo polagali od tih sedam predmeta, neke jesmo, ali profesori neće da nam uvaže. Predmet Fitocenologija sa tipologijom šuma, na primjer, sada je razdvojen na dva – Fitocenologiju i Tipologiju šuma. Sada neće da nam priznaju Tipologiju nego traže da je polažemo – kaže naš sagovornik.

Ističe da su se obraćali fakultetu sa zahtjevom da im se priznaju predmeti čiju su materiju već položili u sklopu drugih predmeta, koji su postojali na trogodišnjem studiju.

– Da bi dobili 240 ECTS stavili su nam sedam predmeta plus završni rad, to je jedna čitava godina. Kada bi nam priznali predmete koje smo već položili u sklopu „starih“ predmeta, realno je da sada položimo tri ili četiri predmeta – zaključio je Milanović te dodao da, ukoliko ne bude pozitivnog odgovora iz JPŠ i fakulteta, namjeravaju da se obrate višim instancama, resornom ministarstvu, Narodnoj skupštini te Vladi RS.

Šume RS: Ne postoje razlozi za odgodu

Sa druge strane, iz JPŠ “Šume RS” ističu da, iako i oni koji su prvi ciklus završili u trajanju od tri, kao i oni koji su studirali četiri godine, nose naziv „diplomirani inžinjer“, različitim ECTS bodovima je naznačena jasna razlika.

– Kako postoje studijski programi za sticanje zvanja diplomirani inžinjer šumarstva 180 ECTS i 240 ECTS bodova, očigledno je da je stvar ličnog izbora koji će studijski program neko upisati i završiti. Kada se radi o Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPŠ “Šume RS” a.d. Sokolac, potrebna stručna sprema je određena na osnovu složenosti poslova radnog mjesta, i za složenije poslove je potrebno veće stručno obrazovanje, što nikako ne predstavlja smetnju, onima koji to žele, da se doškoluju. Ne postoje nikakvi razlozi za odgodu primjene Pravilnika jer su istim predviđena i radna mjesta za diplomirane inžinjere sa 180 ECTS i za diplomirane inžinjere sa 240 ECTS bodova – poručili su za SrpskaCafe iz ovog preduzeća.

(Ognjen Tešić / SrpskaCafe)