SELO Macute udaljeno oko 20 kilometara od Višegrada, danas ima samo dva stanovnika. Od nekadašnjih 40 domaćinstava ostadoše samo Dragoljub Šimšić i njegov “komšija” Pero…