Trenutno najaktuelnije pozorišno ostvarenje amaterske pozorišne družine Zavičajnog kluba ''Osvit'' Bileća je predstava PROFESIONALAC, rađena po tekstu akdemika Dušana Kovačevića. Pozorišna družina, posle premijere u…

Ulog se nalazi u sjevernoj Hercegovini, u opštini Kalinovik, na rijeci Neretvi koja pitomu dolinu Borač razdvaja na dva dijela, okruženu sa sjeveroistoka Zelengorom, a…