„Turizam, adrenalin i rafting avantura“, naziv je zajedničkog projekta koji će opštine Foča i Plužine realizovati u naredne dvije godine i okviru međunarodnog projekta prekogranične…