Posljednji u nizu rokova koji je opština Bileća postavila za završetak radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže je istekao juče, 5. novembra. No, to…