Vlado Ostojić, načelnik opštine Han Pijesak preuzima bahata pravila stranke iz koje dolazi (SNSD) i na sve načine pokušava da na margine društva stavi ljude…