Fond zdravstvenog osiguranja RS planira u idućoj godini da se zaduži 133 miliona KM i to za vraćanje postojećih kredita, uvođenje integrisanog informacionog sistema, izmirenje…